De nordiska länderna har kommit överens om att samarbeta inom en rad områden inom miljö och klimat de närmaste sex åren, av betydelse för många aspekter inom området hälsa.

Överenskommelsen, som tagits fram av Nordiska ministerrådet, lanseras av de nordiska länderna som ett »inspel« vid det pågående klimatmötet i Polen, enligt ett pressmeddelande. Förutom att klimatfrågans betydelse för hälsan finns i överenskommelsens mål konkreta kopplingar till människors hälsa bland annat på områden som luftföroreningar, kemikalier, miljögifter och mikroplaster.

Miljöminister Karolina Skog, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat, säger i meddelandet:

– De nordiska länderna har visat att samarbete kring miljö och klimat ger resultat. Med det nya samarbetsprogrammet kommer vi att fortsätta stärka det nordiska samarbetet och Nordens globala röst i miljö- och klimatfrågor.

Överenskommelsen innebär i korthet att de nordiska länderna ska:

  • samarbeta om miljö- och klimatpolitiken för att bidra till en hållbar utveckling i Norden, EU och globalt
  • samarbeta i internationella förhandlingar samt aktivt och ambitiöst följa upp genomförandet av internationella miljö- och klimatavtal. Fokus ska ligga på ambitionerna i Parisavtalet
  • bidra till att stärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • arbeta för att stärka miljö- och klimatreglerna inom EU
  • arbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och för en hållbar förvaltning som säkrar de nordiska naturresurserna
  • arbeta för en cirkulär ekonomi och bidra till att konsumtion och produktion sker inom gränserna för vad naturen tål
  • arbeta för att minimera risken för skador på människor och miljö från miljögifter och kemikalier i produkter
  • arbeta för att stoppa tillförseln av plast och mikroplast i haven
  • se till att Norden fortsätter att vara en föregångsregion för nya innovativa lösningar som kan förbättra miljö
  • arbeta för att ta vara på och förstärka synergier med olika sektorer och samhällsområden.

Läs hela överenskommelsen:

Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019–2024

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!