Det handlar om landstingen Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten som under 2017 gjorde otillåtna direktupphandlingar av bemanningstjänster i form av hyrläkare. Det rör sig om specialistläkare som direktupphandlats eftersom en gemensam annonserad upphandling hade försenats.

Enligt Konkurrensverket uppgick det sammanlagda värdet av direktupphandlingarna till 778 miljoner kronor. Nu kräver Konkurrensverket att de fyra landstingen ska betala böter enligt följande:

  • Jämtland Härjedalen: 3,5 miljoner kronor
  • Norrbotten: 4 miljoner kronor
  • Västernorrland: 5,5 miljoner kronor
  • Västerbotten: 4,2 miljoner kronor

– Att hamna i ett avtalslöst tillstånd är inte bra. Särskilt när det handlar om komplicerade anskaffningar är det viktigt att planera och organisera sina upphandlingar på ett sådant sätt att man kan annonsera dem i god tid, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

– När upphandlingar genomförs gemensamt genom ett ombud, i detta fall ett av de fyra landstingen, har varje upphandlande myndighet fortfarande ett eget ansvar att se till att upphandlingslagstiftningen följs.