Många remissinstanser har varit positiva till Folkhälsomyndighetens förslag om att införa vaccinering mot humant papillomvirus, HPV, även för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Något regeringsbeslut hann dock inte komma före valet. Och eftersom övergångsregeringen inte får fatta beslut om reformer och det dragit ut på tiden att få en ny regering på plats, höjdes nyligen röster för att riksdagens socialutskott ska ta tag i saken, i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Men efter att ha försökt göra precis det har socialutskottet nu fått besked om att flera moment återstår i Socialdepartementets handläggning av HPV-ärendet, och därmed kan utskottet inte agera, enligt Läkemedelsvärlden.

»Det krävs helt enkelt en regering på plats för att kunna genomföra de olika moment som återstår. Denna, liksom många andra angelägna frågor, visar att vi behöver en regering så snart som möjligt«, skriver socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett mejl till tidningen.

Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet med vaccinationen har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Sedan dess har dock HPV-infektioner kunnat kopplas även till en rad andra cancerformer. För män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus. 

Om även pojkar skulle vaccineras mot HPV bedömer Folkhälsomyndigheten att cirka 60 cancerfall bland män skulle kunna förebyggas varje år, liksom ytterligare 60 bland kvinnor till följd av flockeffekt.