Läkaren arbetade som underläkare utan handledning på akutmottagningen, och under handledning på kirurgmottagningen under ett år innan det upptäcktes att läkaren saknade behörighet att arbeta som läkare i Sverige.

Läkaren kom till kirurgkliniken i samband med en kurs för utländska läkare och fick sedan ett vikariat som underläkare. Läkaren hade ett examensbevis från ett utomeuropeiskt land och ett yttrande från Socialstyrelsen om att den utländska utbildningen uppfyller de krav som ställs på en svensk läkarutbildning. Det tolkade både HR-avdelningen och läkaren själv som att läkaren hade rätt att arbeta i Sverige.

Att så inte var fallet upptäcktes när HR-avdelningen i samband med en kontakt med Migrationsverket, skickade en ansökan till Socialstyrelsen om ett särskilt förordnande – men fick avslag. Läkaren saknade den formella kompetensen som krävs och hade till exempel inte genomfört det medicinska kunskapsprovet.

I november lex Maria-anmälde Sahlgrenska händelsen.

– Jag tycker ju att det är så pass allvarligt att vi har gjort en Lex Maria-anmälan. Det är en risk som kunde ha medfört en allvarlig vårdskada, säger Anne Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Göteborgs-Posten.

Men inget tyder på att läkare gjort några missar. Tvärtom uppfattades läkaren som kompetent, enligt anmälan. Inga brister framkom heller när sektionschefen gick igenom läkarens samtliga patientfall. Läkaren har nu erbjudits en tjänst som läkarassistent.

– Man har granskat alla journaler utan att hitta några fel och ingen patient har kommit till skada. Yngre doktorer följs ganska noggrant och jag uppfattar egentligen inte att det har funnits någon fara för patientsäkerheten. Det här uppfattats som en omdömesgill person med reell kompetens, även om vi har gjort fel, säger Anne Olmarker till Göteborgs-Posten.

Hon tillägger att alla i detta fall har handlat i god tro.

– Men jag ser också att vi måste ha bättre koll på våra processer. En annan gång kanske det inte går lika väl.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har skapat en gemensam rutin för anställningsförfarandet gällande icke-europeiska läkarutbildningar för att undvika liknande misstag framöver. Anna Olmarker säger till Göteborgs-Posten att det också görs stickprov för att kontrollera att det går rätt till.