Vårdanalys har genomfört en nationell kartläggning av akutsjukvårdens organisation och arbetsfördelning. Resultatet presenteras i rapporten »En akut bild av Sverige«.

– Skillnaden mellan de olika sjukhusens uppdrag och roll i dagens akutsjukvårdssystem är inte tillräckligt tydlig. Det är därför viktigt att landstingen tydliggör hur det akuta omhändertagandet ska säkerställas för befolkningen, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys, i ett pressmeddelande.  

Det finns nästan 70 akutsjukhus i landet. Men vad de kan göra skiljer sig mycket åt. Ett av fem akutsjukhus utför till exempel inte akuta kirurgiska operationer. Skillnaderna när det gäller vad sjukhusen kan göra leder till att patienter ibland redan i ambulansen styrs om till ett annat akutsjukhus än det närmaste.

Dessutom skiljer sig kompetensen och erfarenheten hos läkarna på akutmottagningarna mycket åt. För tre år sedan kom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med ett principbeslut om att icke-legitimerade läkare före AT inte ska arbeta ensamma på akuten. Enligt Vårdanalys kartläggning jobbade läkare utan legitimation och tillgänglig handledning på två av fem akutmottagningar den senaste månaden. Det är vanligast att det sker på länsdelssjukhusen.

– Landstingen behöver säkerställa kompetensnivån på akutmottagningarna. Befolkningen ska känna sig trygg i att det finns erfarna läkare på plats om man blir akut sjuk eller skadad, säger Simon Jehrlander, utredare på Vårdanalys.

 

Läs också:

Sju av tolv granskade akutmottagningar uppfyller inte IVO-krav

IVO: Nej till ensamarbete på akuten för icke färdigutbildade

Vanligt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

Ingen ensam jour för icke-examinerade läkare

Vårdanalys slutsatser:

  • Beskrivningen av akutsjukhusens uppdrag är bristfällig. Akutsjukhusen behöver bred kompetens dygnet runt.
  • Varierad kompetens och erfarenhet hos läkarna skapar utmaningar.
  • Akutsjukvården är till viss del nivåstrukturerad.
  • Landstingens skilda förutsättningar påverkar akutsjukvården.
  • Brister i hälso- och sjukvårdssystemet synliggörs på akutsjukhusens akutmottagningar.

Vårdanalys ger de här rekommendationerna till landstingen:

  • Landstingen bör tydliggöra olika verksamheters uppdrag och roll för det akuta omhändertagandet.
  • Landstingen behöver säkerställa kompetensnivån på akutmottagningarna.