Flertalet patienter drabbades av postoperativa infektioner vid ryggsektionen, Skånes universitetssjukhus i Malmö mellan november 2013 och november 2014. Läget var allvarligt och under en period stoppades operationerna. Som Läkartidningen tidigare berättat misstänktes dålig luft vara orsaken, vilket gjorde att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) år 2016 framhöll vikten av regelbundna kontroller av operationsmiljön, i synnerhet bakteriebärande partiklar i luften.

Men hösten 2017 inträffade ytterligare sju infektioner. Sjukhuset lex Maria-anmälde det inträffade till IVO, eftersom infektionerna ansågs ha varit möjliga att undvika. En av infektionerna kopplades till ett dödsfall, även om det också fanns andra bakomliggande faktorer.

På grund av infektionerna i samband med ryggkirurgin kommer de berörda operationssalarna att stänga. I stället ska tillfälliga operationsmoduler vara klara att användas i sommar, till en kostnad av 39 miljoner kronor. Infektionsrisken i de gamla lokalerna bedöms dock som liten och de kommer att vara i bruk till dess modulerna är klara.

 

Läs även:

Flera infektioner efter ryggkirurgi – nu övervägs mobila operationssalar

Dålig luft i operationssalar tros ha orsakat infektioner