Det var i oktober 2017 som åklagare i Stockholm beslutade att lägga ner förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini.

Han var misstänkt för grovt vållande till annans död i tre fall gällande de mycket uppmärksammade operationerna med syntetisk luftstrupe som genomfördes vid Karolinska universitetssjukhuset. Han var också misstänkt för grovt vållande till kroppsskada rörande en annan typ av operation som genomförts vid sjukhuset.

Men efter att en målsägande och anhöriga till två andra, nu avlidna, målsägande begärt överprövning beslutade Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg strax före jul samma år att göra en granskning av hela ärendet som totalt rör fyra personer.

Efter nästan ett års granskning meddelar nu Åklagarmyndigheten att överåklagare Mikael Björk ska fatta beslut i ärendet den 11 december.

Enligt Åklagarmyndigheten kan överåklagaren dela den tidigare åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ner förundersökningen, och då avslutas ärendet med det beslutet. Överåklagaren kan också besluta att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen ska återupptas.

Läs tidigare artiklar:

Beslutet att lägga ner Macchiarini-utredningen granskas

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka