Maria Bejhem

Foto: Mats Lundqvist

I uppdraget för allmänpsykiatrisk specialistvård som ni tilldelats ingår också att ha »särskild kompetens för och beredskap att ta emot personal inom kontaktyrken«. Vad kommer det att innebära, konkret?

– Till största del är det ett allmänpsykiatriskt uppdrag som landstinget upphandlat, men vi kommer att ha en mindre mottagning där vi kan erbjuda extra diskretion för just de här patienterna. Vi kommer att göra en noggrann bedömning i varje enskilt fall, och förstås ha en dialog med patienten, för att tillgodose behov och önskemål. Men det kommer ju inte att handla om lika stora volymer som på Ersta, säger Maria Bejhem.

Öppenvården kommer att finnas på Södermalm i Stockholm. Även på klinikens heldygnsavdelning, som placeras i Jakobsberg norr om Stockholm, kommer de som har »extra behov av diskretion« att kunna erbjudas det.

– Vi kommer att ha några rum för just de patienterna. Det man framför allt vill uppnå med diskretion för vårdpersonal är ju att de inte ska behöva möta sina egna patienter i väntrummet. 

Enligt Maria Bejhem kommer mottagningen även att jobba digitalt, med vårdmöten via video och internet-KBT.

Ersta psykiatriska klinik har under lång tid byggt upp en särskild kompetens för att ta hand om just dem som själva jobbar i sjukvården, vilket de anser är viktigt. Hur blir det hos er?

– Vi kommer självklart att ha en hög kompetens,  även om personalen inte kommer att vara specifikt utbildad för att ta hand om just vårdpersonal, säger Maria Bejhem och fortsätter:

– Patienterna kommer att få den allra bästa vården hos oss utifrån regionala och nationella riktlinjer. Jag känner mig helt trygg med att vi kommer att erbjuda god och säker vård utifrån det nya uppdraget. Många av de medarbetare som i dag jobbar på Ersta följer ju också med vid verksamhetsövergången. Det är förstås en trygghet för de patienter som har en pågående behandling just nu.

Läs mer: Snart stängs dörren till Ersta psykiatri