Sollefteå sjukhus. Foto: Ingrid Eldeklint

I februari gav regionstyrelsen i Västernorrland en styrgrupp i uppgift att utreda möjligheterna till alternativa driftsformer för sjukhuset i Sollefteå med anledning av de svåra bemanningsproblemen på sjukhuset. 

Nu är utredningen klar.

– Vi har gjort en allsidig bedömning av för- och nackdelar av att låta en extern utförare ta över driften. Men utredningen tar inte ställning till huruvida detta ska göras eller inte. Detta är mer ett försök att objektivt redovisa vad som skulle krävas. Beslutet om det ska göras eller inte är en politisk fråga, säger utredaren Henrik Kjellberg.

Vilka är de största för- och nackdelarna?

– Vi har inte rangordnat dem. Men om en extern utförare ska ta över kräver det att hela regionens verksamhet ställs om med allt vad det innebär: ledning, styrning, riktlinjer… Nu finns allt under ett och samma tak. En fördel skulle kunna vara att delar av kompetensförsörjningen skulle få ett annat utfall.

Att det skulle vara lättare att rekrytera personal?

– Ja, det kan vara så. Men det är inte säkert. Vi kan inte jämföra oss med exempelvis S:t Görans sjukhus. Vi har andra förutsättningar. Vi är ett mindre sjukhus och ligger i en annan del av landet. Inte heller med Bollnäs sjukhus, där vi gjort ett studiebesök, går det att göra en jämförelse rakt av.

Utredningen har även tittat på vilket utbud som sjukhuset bör ha. Alla länsverksamheter har fått beskriva sin verksamhet och svara på vilken vård de anser är lämpligt att bedriva vid sjukhuset med tanke på kompetensförsörjning och vad som måste finnas nära patienterna.

Vad har ni kommit fram till?  

– I stort sett är det detsamma som den befintliga verksamheten. Men på marginalerna finns ett antal förändringar. En del vård kan behöva centraliseras av effektivitetsskäl medan andra behandlingsinslag kan tillföras också.

Den elektiva ortopedin (främst operation av höft- och knäleder) vid sjukhuset bör dock bibehållas i egen regi, enligt utredningen. Det anses vara en förutsättning för att kunna fortsätta utbilda ST-läkare och på så vis säkra ortopedins framtida kompetensförsörjning. 

När det gäller Sollefteå sjukhus lovade alliansen i regionen före valet att vid en valseger driva sjukhuset på entreprenad. Kommande mandatperiod blir det ett blocköverskridande trepartistyre med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i regionen.

Läs mer: Vallöften i Västernorrland om sjukhusdrift på entreprenad

Under veckans möte valde dock regionstyrelsen att pausa frågan om alternativa driftsformer av Sollefteå sjukhus. Inom regionen pågår ett utvecklingsarbete av specialistvårdens organisation, och regionstyrelsen motiverar beslutet med att man vill avvakta tills det är helt klart. Regionstyrelsen gav också regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till en särskild kompetensförsörjningssatsning vid sjukhuset i Sollefteå. Det ska göras under våren. 

Centerpartiet reserverade sig mot beslutet och anser att det är sannolikt att en entreprenör kan lyckas bättre med att utveckla den akuta verksamheten på sjukhuset. C vill att man ska gå vidare och undersöka om det finns ett seriöst intresse hos organisationer, föreningar eller företag att driva sjukhuset. De vill även ha tillbaka akutkirurgin på sjukhuset dagtid men anser att det i alla fall till en början ska ske i regionens egen regi.

I debatten om sjukhusets framtid har flera alternativa driftsformer för sjukhuset i Sollefteå förts fram. Bland annat har Läkartidningen tidigare berättat att en aktionsgrupp med namnet »Ådalen reser sig« erbjudit att ta över driften av sjukhuset i Sollefteå inom ramen för en ekonomisk förening. De har även planer på att bygga ett nytt sjukhus.

Intresset att ta över Sollefteå sjukhus kvarstår enligt Stefan Kanerva, ordförande för Ådalen reser sig.

– Ja, men vi tittar också på möjligheterna att starta specialistvård i egen regi. Vi har startat ett bolag som heter Ådalsklinikerna, där tanken är att vi ska syssla med specialistsjukvård.

Det första steget är att starta en smärtklinik i Sollefteå. Förhandlingar om lokaler pågår just nu, enligt Stefan Kanerva.

– Det skulle kunna vara första steget mot att starta ett sjukhus.

Han är inte särskilt förvånad över att regionen valt att avvakta med utredningen om alternativa driftformer av sjukhuset.

– Regionen – i alla fall den förra majoriteten – har egentligen aldrig velat gå vidare med en sådan fråga.

Ådalen reser sig startade för ett år sedan en kooperativ vårdcentral i Sollefteå via den ekonomiska föreningen Vård och omsorg i Norrland, Voon. Vårdcentralen lyckades rekrytera läkare och övrig personal och lockade även till sig många patienter, men begärdes trots det nyligen i konkurs.

Påverkar konkursen era övriga planer?

– Nej, egentligen inte alls. Att en verksamhet går i konkurs är aldrig bra. Vi har tittat på varför det skedde och är inte klara med analysen ännu.

Han fortsätter:

– Men det är klart att vi lärt oss en del. Som att det kan vara bra att ha lite större egenkapital i förhållande till antalet anställda när man startar än vad Voon hade.

Ådalen reser sig planerar att starta två nya kooperativt drivna vårdcentraler nästa år, en i Nordingrå och en i Kramfors. Stefan Kanervas förhoppning är att vårdcentralen i Nordingrå kan öppna första delen av 2019 och vårdcentralen i Kramfors hösten 2019.