– Syftet med pilotprojektet är att testa ett koncept där sjuksköterskor på 1177, gällande ett antal symtom som vi har valt ut, efter triagering ska erbjuda patienter ett digitalt läkarbesök när det är lämpligt, säger Monica Larsson, specialist i allmänmedicin och e-hälsostrateg i Region Skåne.

Om patienten vill göra ett sådant digitalt besök, får den en länk att följa på datorn eller mobiltelefonen. Där får patienten svara på ytterligare några frågor inför läkarbesöket. Kontakten med läkaren sker sedan via meddelanden, ungefär som mejl. Det gör också att meddelandena skickas när patient respektive läkare har tid. Patienten kan också skicka bilder till läkaren.

– Vi har valt symtom så att det ska vara patientsäkert, vi har till exempel inte bröstsmärtor eller svimningar. Det är rätt många hudsymtom, som borrelia och hudutslag, åksjuka, mensförskjutning, underlivsbesvär, erektionsbesvär, akne eller hosta, säger Monica Larsson.

– Men vi tar inte halsont. Det har varit mycket diskussion kring det angående diagnos med halsfluss och antibiotika. Så det har vi inte med. Och vi följer strikt Stramas riktlinjer för antibiotika vid digitala besök.

Sex läkare deltar i projektet. De hanterar de digitala kontakterna mellan klockan 18 och 21, efter deras ordinarie arbete på olika vårdcentraler. Förutom samtal till 1177 har även två vårdcentraler getts möjligheten att låta sina patienter välja ett digitalt möte, efter att en sjuksköterska trigerat dem.

Pilotprojektet är egentligen en del i verksamhetsutvecklingen, säger Monica Larsson. Regionen har sett ett behov av att hitta fler arbetssätt, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen, där tillgången på arbetskraft hamnar i allt större obalans med vårdbehovet.

– Tillgängligheten är inte tillfredsställande i sjukvården. Då menar vi att digitala tjänster kan förbättra både tillgängligheten och effektiviteten i organisationen, men också patienternas delaktighet.

Pilotprojektet startade redan före sommaren, men har utvecklats och fyllts på med fler symtom, bland annat åtta gällande barn. Projektet kommer att utvärderas när 300 vuxna patienter har behandlats på det här viset. Just nu har man kommit upp till strax under 200.

– Vi skickar enkäter till de vuxna patienterna och utvärderar deras upplevelser, säger Monica Larsson.

– Och så vill vi se vad läkarna tycker. Är det vissa symtom eller vissa typer av besvär som är mindre lämpliga eller mer lämpliga. Vi kommer naturligtvis också följa upp vad sjuksköterskor tycker.

 

Läs även:

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Digital vård får fyra principer

WMA föreslår nya riktlinjer för vård på distans

Strama och Kry oense om halsfluss