I slutet på förra veckan blev det klart att en blocköverskridande storkoalition ska styra i Region Jönköpings län. Därmed är de politiska styrena i samtliga landsting och regioner nu fastställda.

En majoritet av landstingen och regionerna (14 stycken) styrs blocköverskridande. Jämfört med efter valet 2014 är det nya partikonstellationer som styr i 17 av 21 landsting och regioner.

Ett styre med ett traditionellt rödgrönt block bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ovanligt. Endast i ett landsting, Västerbotten, styr en sådan konstellation.

Noterbart är också att Centerpartiet tar plats i hela 19 landstings- och regionstyren. Lokala sjukvårdspartier gjorde bra val på flera håll i landet och sådana partier finns med i styret i Värmland, Dalarna, Jönköping, Sörmland och Norrbotten.

I den klickbara grafiken nedan kan du se mandatfördelning och hur styret förändrats från valet 2014 i samtliga landsting och regioner.