Ett år efter att Göteborg drabbades av ett månadslångt mässlingsutbrott, med sammanlagt 28 insjuknade, har Sahlgrenska universitetssjukhuset utvärderat sin hantering av det hela.

Den övergripande slutsatsen är att »sjukhuset agerade flexibelt och effektivt« så att smittspridningen blev begränsad och snabbt kunde stoppas.

Och en framgångsfaktor som pekas ut är alltså de grindvakter utanför sjukhusets akutmottagningar – en funktion som var ny i sammanhanget – som hindrade smittade personer från att gå in.

Samtidigt som kommunikationsarbetet fungerade bra i stort, finns det förbättringspotential när det handlar om att nå ut med information, enligt utvärderingen. 

Det handlar till exempel om att man behöver blir bättre på att sprida kunskap om rutiner, och om hur medarbetare ska göra för att snabbt få tillgång till viktiga dokument.

Enligt utvärderingen gav utbrottet också nya kunskaper om smittsamhet, immunitet och genombrottsinfektioner. Det är fynd som just nu analyseras och kommer publiceras inom kort.

Kostnaderna för att hantera utbrottet uppskattas till drygt 6 miljoner kronor, exklusive kostnad för övertid och undanträngningseffekter. I summan ingår 300 000 kronor i kostnader för vaccinationer.