Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande. Foto: Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet har i samarbete med SVT Nyheter genomfört en enkätundersökning riktad till sina medlemmar som handlar om kränkande behandling av anhöriga eller patienter på grund av etnisk eller religiös tillhörighet.

Av enkätsvaren framgår att den här typen av kränkande behandling av läkare förekommer. I fritextsvaren har Läkarförbundet fått flera vittnesmål från läkare om exempelvis nedsättande kommentarer på grund av hudfärg, eller att patienter inte velat bli vårdade av läkare som har ett utländskt namn.

I en intervju hos SVT:s Morgonstudion kommenterade Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren frågan.

– Det här är inte ovanligt och det visar på en arbetssituation som är oacceptabel, sa Heidi Stensmyren.

Hon framhöll att det är en fråga som rör arbetsgivarens ansvar, men att det ofta saknas ett systematiskt arbete vad gäller både förebyggande arbete och åtgärder när diskriminering och kränkningar sker.

– Vad vi måste bli bättre på att kräva är att arbetsgivaren tar fram planer ute på arbetsplatserna och att det är tydligt att diskriminering kommer att anmälas. Där brister det i dag.

Vad gäller frågan om hur man agerar i en situation när en patient exempelvis inte vill låta sig bli vårdad på grund av att man som läkare har viss etnisk bakgrund sa Heidi Stensmyren:

– Ofta ställs patientens behov mot läkarens arbetsmiljö. Då kanske det är lättare att säga att »jag försöker att hjälpa den här patienten, det är mitt jobb«, och så går man vidare. Det är där vi på arbetsplatserna måste ha förhållningssätt. Vad händer när det här inträffar? Det ska också vara tydligt för patienter och anhöriga att olämpligt beteende kommer att hanteras och uppmärksammas.

Mer information om enkätundersökningen finns på Läkarförbundets webbplats.

SVT Play kan du se Morgonstudion i efterhand. Segmentet om diskriminering och kränkande behandling av läkare utifrån etnisk eller religiös bakgrund börjar ungefär 50 minuter in i sändningen.