– Det är extra sorgligt att vi måste stänga i en tid då sjukvårdspersonal, inte minst läkare, allt oftare mår dåligt av sina arbeten, säger Johanna Broms, verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik, när hon visar runt på kliniken på Södermalm i Stockholm.

När Läkartidningen är på besök i november tycks det mesta fortfarande vara som vanligt.

Läkarna på mottagningen har fullt upp och i heldygnsavdelningens dagrum pågår förberedelserna av dagens mindfulnesspass. 

Men snart tvingas alltså den idéburna verksamheten att stänga för gott.

Tidigare i år förlorade Ersta en upphandling av vården och efter årsskiftet tar Capio Psykiatri Stockholm över – men då handlar det om ett allmänpsykiatriskt specialistuppdrag även om det också ingår att ha »särskild kompetens för och beredskap att ta emot personal inom kontaktyrken«.

På Ersta har patienterna med stress och utmattning ökat rejält på senare år, och Läkartidningen har tidigare berättat om den särskilda modell för att behandla stressrelaterad ohälsa hos just vårdpersonal som kliniken har utvecklat (bland annat i LT nr 1–2/2016).

Här utgör läkare nu den största gruppen. Och även om underlaget på kliniken är förhållandevis begränsat tyder exempelvis den senaste rapporten från AFA Försäkring på att den psykiska ohälsan fortsätter att öka även bland läkare i stort.

När läkargruppen sitter i förmiddagsmöte väcker den kommande nedläggningen starka reaktioner.

Flera talar om ledsna och oroliga patienter och om att den fristad som patienter som själva jobbar i sjukvården haft nu försvinner. I och med att Capio Psykiatri Stockholm tar över blir det nya lokaler och mestadels ny personal. Mindre än hälften av personalstyrkan på cirka 50 personer följer med till den nya verksamheten, och bara två av de sammanlagt sju läkarna.

– Tyvärr tror jag att nedläggningen kommer att leda till att många far illa, säger Marcus Palmstierna, överläkare med ansvar för heldygnsvården.

Emilia Degenius, överläkare, konstaterar att Ersta psykiatriska klinik utvecklat en speciell kunskap kring att ta hand om just vårdpersonal som drabbats av psykisk ohälsa.

– Det är en kompetens som inte finns någon annanstans och som tar lång tid att bygga upp som nu försvinner. Det är det som är det allvarliga i det här, säger hon.

Enligt läkarna handlar det inte bara om att Ersta nu förlorar sitt uppdrag, utan om att det uppdrag som upphandlats ser så annorlunda ut.

– Det är väldigt tydligt att det är ett vanligt psykiatriskt uppdrag, även om man också, i betydligt mindre omfattning, ska ta hand om »kontaktyrken«, som är ett mycket bredare begrepp än »sjukvårdspersonal«, säger Johanna Broms, som tillägger att hon tror att de nya vårdgivarna kommer att göra så gott de kan.

Hon understryker att även Ersta – om kliniken vunnit upphandlingen – haft ett förändrat uppdrag att förhålla sig till.

– Då hade vi behövt avsluta patienter med till exempel stressrelaterad ohälsa och utmattning – diagnoser som inte ingår i specialistpsykiatrins uppdrag utan ska tas om hand av primärvård och specifika vårdvalsmottagningar.

På Ersta är dock personalen övertygad om att patienter som själva jobbar inom sjukvården har särskilda behov. Och de anser att det inte bara handlar om att man som patient och vårdanställd ska slippa få vård av kollegan som man kanske träffar till vardags på sjukhuset.

– Många i sjukvården kan nog bli lite nervösa när det kommer en patient som själv är vårdkunnig. Då kan man som patient och vårdanställd bli lite övergiven ibland, av något slags kombination av respekt och av att sjukvården inte vet hur man ska göra, säger Johanna Broms.

– Jag tror att det har varit en väldig trygghet att komma hit till Ersta. Läkare och andra vet att det här är en klinik som tar hand om vårdarna, har en dold journal och så att säga förstår problemet. Då blir det lättare att söka hjälp.

Nedläggningen innebär också slutet för projektet med fokus på just vårdpersonal med stressutlöst utmattning som kliniken drivit sedan 2013, med finansiering från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Nu, när vi inte får fortsätta, slås ju alla möjligheter till uppföljning sönder, säger Alexander Wilczek, projektansvarig och tidigare verksamhetschef för kliniken. 

– Det som är kolossalt sorgligt är att projektet, som landstinget satsat en himla massa pengar på, bara kommer att hamna i något slags rapport i en byrålåda, till ingen nytta för någon, fortsätter han.

Tiden fram till stängningen beskriver läkarna som en långsam sorgeprocess, där verksamheten bit för bit monteras ned. Sedan i höstas får patienter till exempel inte inleda någon längre behandling, och från början av december råder totalt remisstopp.

Men den är också extremt hektisk. Samtidigt som patienterna ska få ett högkvalitativt psykiatriskt omhändertagande ända till slutet, avlövas verksamheten på personal som fått jobb på andra ställen.

Framför allt är den administrativa bördan tung. Sammanlagt har kliniken drygt 2 000 patienter. För var och en av dem ska en remiss skrivas.

Utgångspunkten är att de patienter som uppfyller kriterierna för allmänpsykiatrisk specialistvård ska remitteras till den nya vårdgivaren. Men för dem som inte gör det, eller inte vill, gäller det att hitta andra alternativ.

– Folk är kvar långt efter stängningsdags för att hitta lösningar för våra patienter. Det är ett mastodontarbete, som det inte avsatts några extra medel för, säger Alexander Wilczek, som fram till stängningen även hoppat in som vikarie på mottagningen just för att det behövs mer resurser.

Övergången till den nya vårdgivaren sker den 1 januari, men Ersta stänger redan den 28 december för att patienterna på heldygnsvården ska slippa flytta mitt i nyårshelgen.

Tanken är att de flesta patienter på klinikens avdelning successivt ska skrivas ut fram till dess, medan de som måste få fortsatt inneliggande vård remitteras till andra psykiatriska enheter.

För att säkerställa att ingen far illa gör kliniken också en inventering av de sköraste patienterna, som har behov av snabbt återbesök och stöd.

De flesta läkare på kliniken har tackat nej till att gå över till den nya vårdgivaren, eftersom de sökt sig till Ersta just på grund av den specifika etiska modell som de anser genomsyrar verksamheten där.

En av dem som känt sig kluven men till sist bestämt sig för att följa med är läkarchefen Violeta Jovanovic.

– Till viss del av hänsyn till patienterna – om alla slutar blir det ännu otryggare för dem. Det allra viktigaste som jag tar med mig är att här på Ersta har våra kollegor fått vara patienter, samtidigt som de också fått vara delaktiga i den vård och behandling som de får, säger hon och fortsätter:

– Det är oerhört viktigt. Är man sjuk ska man vara patient. Men inte enbart det. Man måste få bibehålla sin värdighet och respekteras i sin kompetens. Det kommer jag att ta med mig och försöka behålla, även längre fram.

Läs mer: »Patienterna kommer att få den allra bästa vården«

Detta har hänt

Eftersom det avtal som Ersta psykiat­riska klinik haft med Stockholms läns landsting inte upphandlats – och därmed var oegentligt – meddelade Alliansen för ett år sedan att avtalet inte kommer att förnyas när det löper ut vid årsskiftet 2018/2019. I stället flaggade Alliansen – som inte heller ville ha en särskild fil för en viss yrkesgrupp – för en upphandling, men då av allmänpsykiatrisk vård för alla.

Efter starka reaktioner från vård­anställda, fackliga organisationer och den rödgröna oppositionen backade Alliansen: det skulle även fortsättningsvis finnas en verksamhet särskilt för vårdpersonal.

Det som i slutänden upphandlats är allmänpsykiatrisk specialistvård, där det också som en mindre del ingår att ha »särskild kompetens för och beredskap att ta emot personal inom kontaktyrken«.

Capio Psykiatri Stockholm vann upphandlingen och till­delades därmed uppdraget
de kommande fyra åren.

Den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka

  • Antalet långvariga sjukfall med psykiska diagnoser har ökat från 3,6 till 9,1 per 1 000 sysselsatta läkare mellan 2009 och 2016.
  • Störst har ökningen varit hos kvinnliga läkare: från 4,4 till 13,0 långvariga sjukfall per 1 000 sysselsatta.
  • Hos manliga läkare handlar det om en ökning från 2,8 till 4,8 fall per 1 000 sysselsatta under samma period.

Källa: »Psykisk ohälsa i kommun- och landstingssektorn«, AFA Försäkring 2017 

Ersta psykiatriska klinik ser en Ökning av stress­relaterad sjukdom

  • Antalet patienter med stressrelaterad sjukdom har fördubblats på Ersta psykiatriska klinik sedan 2015.
  • I januari till april i år handlade det om 622 patienter, jämfört med 329 under samma period 2015. 
  • Numera är läkare i majoritet i den här patientgruppen och utgör 43 procent av patienterna, jämfört med de 35 procent som är sjuksköterskor.
  • Primärvård, psykiatri, pediatrik och onkologi är de specialiteter som är särskilt drabbade i Stockholm.

Källa: Alexander Wilczek, Ersta psykiatriska klinik