3 000 personer dör varje år av KOL i Sverige och dödligheten ökar. Särskilt tydligt är det bland kvinnor. För tre år sedan tog Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer för vård av astma och KOL och nu har myndigheten följt upp hur väl råden följs, till exempel gällande stöd till rökstopp, att patienter genomgår spirometri, får allergiutredning vid astma, patientutbildning, systematisk uppföljning och skriftliga behandlingsplaner. Resultatet visar att långt ifrån alla följer riktlinjerna. 

Eftersom rökning är den vanligaste orsaken till KOL, måste alla patienter med KOL som röker erbjudas rökavvänjning enligt riktlinjerna. Vården måste även bli bättre på att använda spirometri för att upptäcka astma och KOL, enligt Christina Boman, utredare på Socialstyrelsen.

I den specialiserade vården anger 7 av 10 verksamheter att de erbjuder patienter rökavvänjning.

– För de flesta åtgärder kan vi se skillnader mellan de olika landstingen och regionerna, men vi kan inte se att det är några som genomgående har bra eller dåliga resultat, säger Christina Broman i ett pressmeddelande.

Hon påpekar även att det är viktigt att även personal i den kommunala vården har kunskaper om de nationella riktlinjerna och erbjuds fortbildning. Enligt utvärderingen är kunskapen om riktlinjerna mycket bristfällig hos dem i dagsläget.

Något som däremot har fått genomslag är rekommendationerna i riktlinjerna att göra en skattning av hälsostatus med de strukturerade frågeformulären ACT och CAT. 

Läs mer:

Här hittar du hela utvärderingen.