Statsepidemiolog Anders Tegnell säger på Folkmyndighetens webbplats:

– Folkhälsomyndighetens datasammanställning visar att dödligheten ökade under sommaren 2018 jämfört med tidigare somrar. Under veckorna 23–35 var den totala överdödligheten cirka 700 dödsfall. Högst var dödligheten under veckorna 26, 29, 30 och 31.

I de äldre åldersgruppen var dödligheten signifikant. Det framgår inte av statistiken i vilken mån överdödligheten är relaterad till värmen. Men julimånaden 2018 var den varmaste på 260 år, med ovanligt många dagar varmare än 30 grader. Man vet att ihållande perioder av höga temperaturer kan ge hälsoproblem och ökad dödlighet, bland annat på grund av ökad belastning på hjärta och cirkulation, vilket gör vissa grupper såsom äldre extra känsliga för värme.

Under sommaren inträffade också ovanligt många fall av ehec och vibrioinfektion. 

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!