Allt färre drabbas av stroke. Sedan 2002 har både incidensen och mortaliteten minskat, båda med omkring 40 procent. 

År 2017 drabbades 25 800 personer av hjärninfarkt eller hjärnblödning, det var 600 färre än året innan, och 6 500 personer avled med stroke som angiven dödsorsak under 2017. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen baserade på patientregistret och dödsorsakregistret.

40 procent fler män än kvinnor drabbas av stroke, medan skillnaden mellan könen i dödlighet är mindre.

Andelen fall där den drabbade dör inom 28 dagar efter stroke skiljer sig geografiskt. För åren 2015–2017 var den så kallade letaliteten högst i Kalmar län, 32 procent, och lägst i Stockholm, omkring 23 procent.