Hela hösten har larm efter larm kommit från sjukhusens anställda, bland annat i form av flera debattartiklar i Göteborgs-Posten. Personalen beskriver att de redan går redan på knäna och varnar för hotad patientsäkerhet, personalflykt och andra allvarliga problem om den ekonomiska svångremmen dras åt än mer. Från fackligt håll har facken gemensamt protesterat mot budgeten.

– Om man vill spara och inte vill höja budgeten vill vi att våra arbetsgivare definierar vilka uppdrag vi inte skall genomföra. På så sätt vill vi minska frustration och den etiska stressen, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg.

Vilka är dina starkaste invändningar?

– Vi har ju ständig brist på vårdplatser som resulterar i överbeläggningar och utlokaliseringar. Flykt/brist på vårdande personal medför att vi inte ens kunnat öppethålla de budgeterade vårdplatserna. Nu har man i budget 2019 permanentat de neddragna vårdplatserna och kommer aldrig att få tillbaka dem. Indragning av läkarvikariat tjänster gör att vi inte kan bemanna jourlinjer.

Nu är hon orolig för försämrad arbetsmiljö, etisk stress, risk för patientsäkerheten och ytterligare personalflykt. Handledning, utbildning, forskning och fortbildning påverkas också när läkartjänster dras in, enligt Shokoufeh Manouchehrpour.

Samtidigt går sjukhuset back rejält. Universitetssjukhuset har enligt de styrande politikerna levt över sina tillgångar de senaste åren – bland annat genom att anställa för mycket personal.

När sjukhusstyrelsen samlades under måndagen höll vårdpersonalen samtidigt en protestmanifestation utanför Sahlgrenska universitetssjukhusets entré. Men styrelsen stod fast vid sitt förslag och röstade igenom budgeten. Den omfattar totalt cirka 17,8 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan en miljard jämfört med i år. Men eftersom sjukhuset tar emot och behandlar fler och sjukare patienter krävs ändå prioriteringar och effektiviseringar, enligt ledningen.

– För att klara uppdraget och ge bästa möjliga vård till våra patienter, måste vi fortsätta utveckla vården och arbeta på nya sätt. Om vi fortsätter precis som idag och jobbar som vi gjort hittills, så kommer vi inte att räcka till. Våra medarbetare kan inte springa fortare, utan vi måste utveckla vården med nya arbetssätt och fortsätta forska och utveckla nya behandlingar, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg i ett pressmeddelande.

I år har drygt 200 tjänster dragits in och enligt Göteborgs-Posten räknar sjukhusledningen med att ytterligare hundra tjänster måste bort samt ett ännu okänt antal vårdplatser. Det handlar framförallt om administrativa tjänster och läkare. Det har tidigare sagts att det ska lösas utan uppsägningar. Däremot kommer en del tjänster och vikariat inte att återbesättas.

Sahlgrenskas styrelseordförande Johnny Bröndt (M) delar inte de anställdas kritik.

– I dagsläget har vi knappt 100 anställda mer än vad vi har budget till. Men fler är det inte. Det ska också jämföras med att vi är totalt ungefär 17 200 anställda. Vi har regionledningens uppdrag att följa vår budget. Det är konsekvensen av styrelsens beslut i dag. Men det är inte tal om några nedskärningar, absolut inte, säger han till Göteborgs-Posten.

Han tycker att personalen överdriver situationen på universitetssjukhuset.

– Vi tycker att det är jättebra att vi har en engagerad personal som är måna om sitt sjukhus och sina arbetsplatser. Däremot när de säger att sjukhuset ska räddas tycker jag att de går till överdrift. Det finns inte en situation där sjukhuset behöver räddas – tvärtom. Vi har ett mycket väl fungerande sjukhus som ger en alldeles fantastisk vård, säger han till lokaltidningen.

Läs även:

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet: »Vi kan inte sköta vårt uppdrag med det antal vårdplatser vi har«

Läs mer:

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

Ljusare för Sahlgrenskas ekonomi

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska 

Östra sjukhuset: Tvärfacklig anmälan om situationen på operationsavdelning

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ny rutin på Sahlgrenska ska förbättra arbetsmiljön på akuten

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut