– Det avgörande problemet är att man inte har agerat i ärendet och på ett självklart vis stöttat medlemmen som varit utsatt för de här ganska systematiska trakasserierna under flera år, säger Björn Fischler, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och en av dem som skrivit under brevet.

Det hela handlar om det fall där en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset anklagas för att ha trakasserat judiska läkarkollegor. Efter medial uppmärksamhet tog överläkaren en »time-out«. Händelserna klassas av människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center som en av de värsta antisemitiska i världen under 2018. Diskrimineringsombudsmannen har enligt Dagens Nyheter också inlett en utredning om hur sjukhuset har hanterat saken.

De 125 läkare som skrivit under brevet menar att Karolinskas läkarförening har agerat fel, eller kanske snarare inte alls. Föreningens hållning är, enligt brevet, att man inte kunnat agera för att man inte känt till fallet, där i synnerhet en kollega drabbats.

– Det är inte med sanningen överensstämmande, för att vi vet att den drabbade personen har haft kontakt med både Yvonne Dellmark (ordföranden) och andra personer på Villagatan (Sveriges läkarförbund), säger Björn Fischler.

Han påpekar att ärendet dessutom varit allmänt känt sedan november efter uppmärksamhet i massmedier. 

Brevet skickades 27 december till både Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, Sveriges läkarförbund och Stockholms läkarförening. Björn Fischler säger att ingen av adressaterna ännu hört av sig.

Läkarna bakom skrivelsen vill se en oberoende utredning av både Karolinskas läkarförenings och Stockholms läkarförenings agerande i ärendet.

– Det bör vara någon utanför dessa organisationer – antingen från Sveriges läkarförbund eller, ännu bättre, från någon annan instans. Man kan inte utreda sig själv i det här, säger Björn Fischler.

De 125 läkarna vill också ha en policy »för hur Karolinskas och Stockholms Läkarförening framöver på̊ ett mer ändamålsenligt vis ska hantera diskrimineringsfrågor«. 

De vill också se en policy inom Läkarförbundet för hur man ska agera om fackliga företrädare inte följer förbundets egna etiska regler. Detta efter att en medlem i Karolinska läkarföreningens styrelse anklagats för att ha gillat antisemitiska bilder i sociala medier. Personen i fråga ska också ha »hängt ut« kollegor som har stöttat den drabbade läkaren.

Strax innan jul meddelade Karolinskas läkarförening att en arbetsgrupp har tillsatts för att förbättra arbetet med diskrimineringsfrågor.

– Det kommer såvitt jag kan se inte gagna den drabbade personen ett skvatt. Det är säkert bra att skapa en sådan grupp, men jag uppfattar att det är »för litet och för sent«. Det är svårt att tro att det här kommer att hjälpa i sakfrågan, säger Björn Fischler.

Björn Fischler är noga med att poängtera att läkarna bakom brevet inte har några invändningar mot Karolinskas läkarförenings ledning i några andra frågor.

– Men vi uppfattar den här frågan som principiellt väldigt viktig. För om man inte kan skydda medlemmar från antisemitiska trakasserier, så kommer man inte kunna skydda dem från andra typer av diskriminering.

Läkartidningen har sökt Karolinska universitetssjukhusets läkarförenings ordförande Yvonne Dellmark för en kommentar. Hon har tidigare avböjt en kommentar till Dagens Nyheter med hänvisning till att föreningen kommer att göra ett uttalande senare i veckan. 

Stockholms läkarförenings ordförande Johan Styrud säger dock till Läkartidningen att båda föreningarna tar kraftigt avstånd från all form av diskriminering.

– Vi är ytterst ledsna för det här fallet. Sedan kan jag inte uttala mig om det enskilda fallet.

Hade föreningarna kunnat hantera det här ärendet annorlunda?

– Tittar man retrospektivt på alla ärenden kunde man alltid ha gjort på andra sätt. Men jag upplever att vi har ett bra arbete mot alla typer av diskriminering. Folk kanske inte tycker att det räcker och då är jag förste att backa. 

 

Läs även:

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism

»Värstinglista« tar upp Karolinskas hantering av antisemitismärende

SLF vill se åtgärder mot kränkningar av läkare på etnisk och religiös grund

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism