Onsdagen före jul kallade Sjukhusläkarföreningen i Göteborg till stormöte på lunchen om situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU. Syftet var att samla medlemmar bakom ett upprop, vilket Läkartidningen berättade om den 20 december. 

»Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar, utan att vi är många som delar bilden«, sa Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg, om läkaruppropet då.

Under helgerna har namnunderskrifter samlats in och listan rymmer drygt 607 namn, varav 10 oläsliga. De allra flesta är specialistläkare, några är AT- eller ST-läkare, berättar Shokoufeh Manouchehrpour. 

– Gensvaret var över förväntan. Jag tror att detta är allas fråga, säger hon.

Nu har listan lämnats till sjukhusledningen och ledningen för Västra Götalandsregionen.

– Vi har skickat den till sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, SU:s styrelseordförande Henrik Ripa (M), regiondirektör Ann-Sofi Lodin, Johnny Magnusson (M) som är styrelseordförande för regionen och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

I uppropet, som beskriver en arbetsmiljö som är körd i botten, en skriande personalbrist som sätter patientsäkerheten på spel och ett sjukhus som inte längre är en attraktiv arbetsplats, ställs fyra krav till arbetsgivaren:

  • Sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.
  • Presentera effektiva lösningar för att öka bemanningen. 
  • Bevara kompetens genom meningsfulla satsningar på att återrekrytera nyckelpersoner. 
  • Visa en tidsplan för när alla kliniker ska ha 85 procent medelbeläggning och utlokalisering av patienter förbjuds.

Vad händer nu?

– Vi får se vad vi får för reaktion på de fyra kraven. Vi väntar på svar.

Läs tidigare artiklar

Läkare på Sahlgrenska: Lägg pengarna på attraktiv sköterskemiljö

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska