Enligt Folkhälsomyndighetens siffror minskade försäljningen från 309 recept per 1 000 invånare 2017 till 296 recept per 1 000 invånare 2018.

Minskningen gäller alla åldersgrupper men är störst i gruppen barn och unga mellan 7 och 19 år. Där var minskningen 5,6 procent. 

– Att förskrivningen av antibiotika fortsätter att minska är positivt. Det är viktigt att bara använda antibiotika när det gör nytta för att inte driva på antibiotikaresistensen. Antibiotikaresistens är ett av de tio globala hälsohot som har pekats ut av WHO under 2019, säger Anneli Carlander, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar siffrorna att det finns stora regionala skillnader. Gotland låg under förra året högst i landet med 340 recept per 1 000 invånare. Det kan jämföras Västerbotten där försäljningen var lägst med 240 recept per 1 000 invånare.

Västerbotten och Jämtland är de enda regionerna som når Stramas (Samverkan mot antibiotikaresistens) nationella mål inom öppenvård på 250 recept per 1 000 invånare och år.