På sistone har såväl Statens medicinsk-etiska råd och Svenska läkaresällskapet som tunga rättsmedicinska experter efterlyst oberoende granskning av de metoder som Rättsmedicinalverket valt för medicinsk åldersbedömning av asylsökande, och av de utlåtanden som skrivs.

Nu ställer sig Svenska barnläkarföreningen »till fullo bakom dessa krav« i ett uttalande på sin webbplats.

Barnläkarföreningen skriver bland annat att det visat sig att de metoder som i dag finns tillgängliga för medicinsk åldersbedömning har stora felmarginaler – och att det varken finns vetenskap eller beprövad erfarenhet som stöder säkra uttalanden om ålder.

Det innebär i sin tur att det kan ifrågasättas om objektiva och sakligt korrekta rättsliga beslut kan fattas baserat på medicinsk åldersbedömning, enligt Barnläkarföreningen.