Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening. Foto: Håkan Leif

En färsk utvärdering av Karolinska universitetssjukhusets verksamhetsmodell pekar på en rad brister. Bland annat finns en utbredd uppfattning bland medarbetare att fragmentisering och stuprörstänkande har ökat. Dessutom finns oklarheter kring ansvar och beslutsfattande. 

Verksamhetsmodellen, med patientflöden och en tematisk organisation som bygger på värdebaserad vård, har varit ifrågasatt. Inte minst av läkarföreningen vid sjukhuset.

– Grundproblemet med verksamhetsmodellen är att det är väldigt otydliga beslutslinjer. Man måste samlas i en grupp för att fatta beslut. Så länge det är på det sättet så kommer det fortsatt vara otydligt vem som har ansvar för vad, säger Yvonne Dellmark till Läkartidningen.

Hur tycker du att man ska lösa det?

– Beslutsvägarna måste förändras. Läkarföreningen tror inte att det går att räta upp det här utan att återskapa de medicinska kompetensområdena som specialiteterna inom klinikerna utgjorde. 

Enligt Yvonne Dellmark behöver det dock inte handla om att återgå till en traditionell klinikstruktur.

– Det leder lite fel att säga återgång. Det behöver inte vara som det har varit tidigare. Berättigade flöden kan behållas, och om det finns något som blivit bättre med den nya verksamhetsmodellen så ska det behållas. 

– Men specialiteterna måste få ett tydligare ansvar för sina patientgrupper. Alla har inte en tydlig diagnos och alla passar inte in i ett patientflöde. Det måste finnas en struktur som kan ta ansvar även för de patienterna.

Yvonne Dellmark har trots allt viss tillförsikt när hon blickar framåt.

– Det är positivt att sjukhuset ändå erkänt och identifierat de risker vi har pekat på under en längre tid.

Diskussioner om verksamhetsmodellen är inte det enda som pågår kring Karolinska universitetssjukhuset. Under gårdagen meddelade Region Stockholm att Björn Zoëga, tidigare chef för Islands universitetssjukhus Landspitali, blir ny sjukhusdirektör.

För Läkartidningen uppgav han att de prioriterade frågorna är att se till att patienterna fortsatt får en högklassig vård, att få ordning på ekonomin samt att skapa en bra arbetsplats för medarbetarna.

Han vill också, så långt det är möjligt, försöka ha en öppen kommunikation med sjukhusets professioner.

Yvonne Dellmark är försiktigt positiv till utnämningen.

– Det som har framkommit hittills är lovande, men innan vi jublar vill gärna se att sakerna han pratar om blir av i praktiken.

Vilka är de viktigaste eller mest angelägna frågorna för Björn Zoëga att ta tag i när han tillträder?

– Det är att få upp forskning och utbildning på kartan. Just nu handlar allt om vårdproduktion och att lösa akuta problem.

Läs mer:

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Karolinskas nya sjukhusdirektör Björn Zoëga: »Värdebaserad vård är ingen ideologi som man behöver följa«