Det var i snitt 6,5 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser i Sverige 2017, visar Socialstyrelsens nya rapport »Öppna jämförelser 2018«. Det är en 26-procentig ökning från året innan.

Problemen har förvärrats varje år sedan 2014. 

– Störst är ökningen mellan 2016 och 2017 och siffrorna för samtliga redovisade månader 2018 som finns med i vår rapport är högre än motsvarande månad 2017. Så det tycks inte bli någon förbättring det året heller, säger Martin Lindblom, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Här finns också stora regionala skillnader. I Kalmar rör det sig om 2,5 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser, vilket kan jämföras med 11,0 i Norrbotten.

Väntetiderna till operation varierar stort i landet. I Hallands län fick 92 procent av patienterna en planerad operation inom vårdgarantins gräns på 90 dagar. I Jämtland var motsvarande siffra 63 procent. Ungefär så såg det ut även i fjolårets rapport från Socialstyrelsen.

En positiv nyhet gäller dock sjukskrivningarna bland de som arbetar i hälso- och sjukvården. Där noterar Socialstyrelsen en viss minskning, den första på flera år. Jämfört med andra branscher ligger sjukskrivningen dock fortsatt på en hög nivå.

Man kan även se att den långvariga behandlingen med bensodiazepiner har minskat något mellan åren 2015 och 2017. Men liksom tidigare är skillnaden mellan kön, län, kommun och utbildningsgrupp fortfarande stor.

Hela rapporten finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Läs även:

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård