För de nya orterna har det varit en flera år lång resa av planering, ombyggnad och rekrytering. Men nu är de nya kullarna med läkarstudenter äntligen på plats.

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping hölls det första uppropet för läkarstudenterna under måndagen. De cirka 30 studenterna, som går sjätte terminen vid läkarprogrammet i Linköping, kommer att läsa resten av utbildningen i Jönköping.

I Kalmar tas cirka 20 studenter emot under dagen. På länssjukhuset har man byggt nya lokaler och ett kliniskt träningscenter för att kunna utbilda läkare. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping välkomnas också runt 20 studenter. Där har man redan viss vana av att handleda läkarstudenter från Linköping, som sedan tidigare gjort månadslånga praktikpass på olika sjukhuskliniker. Men nu blir Vrinnevisjukhuset ett utbildningssjukhus.

En gemensam videosänd invigningsceremoni kommer under dagen att hållas för de fyra studieorterna Linköping, Kalmar, Norrköping och Jönköping.

Bakgrunden till decentraliseringen av läkarutbildningen i Linköping är regeringens beslut om att öka platserna vid de svenska läkarutbildningarna. Samtidigt hoppas de nya studieorterna på en positiv effekt för rekryteringen och en höjd status för forskningen.

Karin Åkesson, överläkare och studieortsansvarig i Jönköping, beskriver i ett pressmeddelande det som »en fantastisk och spännande satsning«.

– Vi tror väldigt mycket på detta, bland annat för vår kompetensförsörjning. Jönköping blir huvudstudieort, men den kliniska praktiken blir på sjukhus och vårdcentraler i hela Region Jönköpings län, säger hon och fortsätter:

– Vi vill skapa en bra teoretisk utbildning och praktik, så att studenterna lär sig mycket och helt enkelt blir trygga och bra läkare – som trivs i regionen och gärna vill stanna som framtida kollegor.

Även Ingvar Rydén, som är studieortsansvarig i Kalmar, beskriver i ett pressmeddelande samarbetet med Linköpings universitet som en dörröppnare mot nya möjligheter »att attrahera nya medarbetare med nyckelkompetens och kunna erbjuda nya spännande utvecklingsmöjligheter till våra befintliga medarbetare«.

Tanken är att antalet läkarstudenter ska öka successivt på de nya studieorterna. I Kalmar är planen att mellan 100 och 120 läkarstudenter ska utbildas när läkarprogrammet är fullt utbyggt, i Jönköping 180 och i Norrköping 120 läkarstudenter.

Läs också:

Allt fler orter satsar på regionalisering 

Kalmar och Jönköping nya studieorter

Läkarutbildningen byggs ut – 440 nya platser

Regionaliseringen av läkarprogrammet: God kvalitet, nöjda studenter – men dyr nota

Studenter i regionaliserad utbildning stannar för AT

Decentraliserad läkarutbildning i Linköping

För några år sedan beslutades om en utökning av antalet studenter på läkarprogrammet vid Linköpings universitet och avtal skrevs med landstingen i Kalmar och Jönköpings län om decentralisering av de kliniska kurserna till dessa orter. Från termin sex delas studenterna upp på studieorterna Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping.