Förra veckan gick Södersjukhuset upp i stabsläge. Foto: Sara Holfve

Jul och nyår innebar tuffa utmaningar för sjukvården på många håll i landet. Stockholm var inget undantag. Vårdplatsläget vid sjukhusen i Stockholm var mycket ansträngt, vilket bland annat gjorde att Södersjukhuset några dagar efter nyår gick upp i stabsläge.

Enligt Region Stockholm berodde det ansträngda läget på svårigheter att bemanna vårdplatser, samt att ovanligt många färdigbehandlade patienter tvingades vänta kvar på sjukhusen i väntan på plats på geriatriska enheter eller omhändertagande av kommunerna.

Men trots att vi nu är en bit i januari är läget i Stockholmssjukvården fortfarande väldigt ansträngt. Det anser Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

– Vi har egentligen inte kommit tillbaka från läget i somras. Vi har haft många stängda vårdplatser under hösten och sedan skulle man stänga ner ytterligare lite mer under jul- och nyårshelgen. Då blev det väldigt ansträngt. Ena julveckan var fruktansvärd, säger Johan Styrud till Läkartidningen.

– Hade det blivit en influensavåg eller något annat så hade det varit i det närmaste katastrof. Nu ska vi börja öppna upp igen och arbeta av våra väntelistor. Det är fruktansvärt trångt på alla sjukhus här i Stockholm, fortsätter han.

Du anar ingen ljusning den här veckan?

– Ska jag vara ärlig så ser jag tyvärr inte det. Det brukar normalt sett öppnas upp den här veckan men nej, jag ser ingen ljusning. Vi måste få fler vårdplatser.

Vad tycker du att regionen ska göra för att undvika den här typen av ansträngda lägen?

– Organisationen och hela vårdkedjan – från distriktsmottagningar, jouröppna läkarmottagningar, till våra akuter och till inläggning på akutsjukhus – måste fungera. Det gör den inte just nu. Börjar man en jul- och nyårshelg med väldigt lite reserver så finns det inget att ta av. Det måste hända något.

Läkartidningen har tidigare berättat att läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset föreslagit att en »nygammal« akutmottagning med ett bredare uppdrag öppnas i de gamla sjukhuslokalerna i Solna.

Tanken är att en sådan akutmottagning skulle kunna avlasta den pressade akutsjukvården i Stockholm och fungera som ett komplement till det smala uppdrag som den nya intensivakuten vid Nya Karolinska Solna har.

Johan Styrud är mycket positiv till förslaget. 

– Stockholm växer med 40 000 personer per år, och dessutom blir befolkningen i regionen äldre. Hur ska man då kunna lägga ner en stor i akutmottagning mitt i länet? Det är helt orimligt. Vi ställer oss helt bakom kravet på att Karolinska i Solna ska ha en vanlig akutmottagning för vanliga sjukdomar. Trycket på de andra akutmottagningarna är enormt.