Det var kanske inte någon stor överraskning att Sussa-gruppens beslut om »Framtidens vårdinformationsstöd« skulle överklagas. Samma sak hände nyligen efter att Västra Götalandsregionen och dessförinnan Region Skåne tagit beslut om leverantör till sina respektive system. 

Nu har det amerikanska företaget Intersystems Corporation begärt en överprövning av Sussa-gruppens beslut att låta svenska Cambio få kontraktet. Värdet på detta kontrakt är 2 miljarder kronor och berör i första hand landstingen i Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Örebro län och Västerbotten. Därtill har Dalarna, Norrbotten, Gävleborg och Halland option att teckna kontrakt inom fem år. 

Intersystems begär att upphandlingen »rättas« så bolagets alternativ bedöms vara det mer ekonomiskt fördelaktiga. Företaget menar också att det har undervärderats när det till exempel gäller att tillgodose vårdverksamheternas behov. I övrigt lämnar Intersystems inte många detaljer i sin begäran, utan vill ha till den 21 januari på sig att inkomma med fler yrkanden och mer underlag.

Det amerikanska företaget har skickat sin begäran till åtta förvaltningsrätter. Det är i slutändan dock en sak för förvaltningsrätten i Karlstad, som är den som prövar mål rörande Region Örebro län, den av regionerna som formellt sett har gjort upphandlingen för hela Sussa-gruppen.

 

Läs även:

Landsting har gjort gemensam miljardupphandling av IT-stöd

Domstol avslår överklagan av VGR:s upphandling av nytt IT-system

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus