– Ett antagande är att skillnaderna beror på rökvanor. Flera län i Norrland har lite lägre andel rökare, säger David Pettersson, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Under åren 2013 till 2017 dog i genomsnitt 38 personer per 100 000 invånare varje år i lungcancer i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 

I Skåne var alltså dödligheten högst – där dog i genomsnitt 45 personer per 100 000 invånare och år under perioden. Motsvarande siffra för Västerbotten – där dödligheten var lägst – var 29 personer.