Enligt Folkhälsomyndigheten väntas influensan nå sin topp i februari och eftersom det kan ta upp till två veckor innan vaccinet ger full effekt uppmanar myndigheten dem som tillhör en riskgrupp att nu se till att vaccinera sig eftersom de har ökad risk för allvarlig sjukdom.

I höstas blev det brist på vaccin på flera håll i landet eftersom fler än vanligt velat vaccinera sig. Och tillgången till vaccin varierar alltså fortfarande – trots att 33 000 nya doser levererades i början av januari och ytterligare 15 000 är på gång. Landstingen gör också olika prioriteringar av vilka som ska få vaccinera sig.

Till riskgrupperna hör bland annat gravida, de som fyllt 65 år, personer med kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, samt personer med kronisk lever- eller njursvikt, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Även de som vårdar eller bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination.