Det var i juni förra året som Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg beslutade att fälla en professor verksam vid Sahlgrenska akademin för oredlighet i forskning.

Enligt beslutet hade den aktuella professorn gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom medveten fabrikation, förvanskning eller undertryckande av grundmaterial samt till medvetet avsteg från god vetenskaplig sed i sju vetenskapliga artiklar.

I samband med beslutet inleddes arbetsrättslig process mot den aktuella professorn. Rektor Eva Wiberg begärde att Statens ansvarsnämnd (SAN) skulle pröva en begäran om avsked. 

Nu har frågan prövats av SAN. Av beslutet framgår att ansvarsnämnden inte anser att det finns tillräcklig grund för att avskeda den aktuella professorn. 

Ansvarsnämnden skriver bland annat att det faktum att professorn har konstaterats vara skyldig till oredlighet i forskning talar starkt för att ett avsked skulle vara motiverat. Men vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet anser ansvarsnämnden ändå inte att det finns tillräckliga skäl för en så allvarlig konsekvens som avsked innebär.

– Jag konstaterar att SAN går på en annan linje än vad universitetet har föreslagit. Jag ska nu noga läsa SAN:s beslut och motivering, säger Eva Wiberg i en kommentar på GU:s webbplats.

Den aktuella professorn och ytterligare en professor har tidigare fällts för oredlighet av Göteborgs universitet

Läs mer:

Göteborgsforskare fälls för oredlighet – riskerar avsked

Åtta fall av oredlighet vid Göteborgs universitet

Två forskare skyldiga till forskningsfusk