Det har funnits flera frågetecken kring intensivvårdsavdelningen på Oskarshamns sjukhus. Beläggningen har minskat samtidigt som det har funnits svårigheter att bemanna. Det leder nu till att sjukhuset vill göra en omorganisation.

Man kan säga att två av de fyra IVA-platserna försvinner från Oskarshamn och att patienter som kräver respiratorvård kommer att få den på andra sjukhus. Oskarshamns sjukhus får nämligen en intermediär övervakningsenhet med två vårdplatser. Detta medan intensivvårdsuppdraget »i fortsättningen vilar på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus«, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Bakom sjukhusledningens förslag ligger bland annat det senaste årets utveckling av intensivvården. I juni öppnade fyra speciella hjärtintensivplatser utöver de gamla IVA-platserna. Dit flyttades patienter från IVA, vilken dock behöll sina fyra vårdplatser. 

Samtidigt visar sjukhusets utredning att i genomsnitt 1,3 av IVA:s 4 platser har använts de senaste åren och att mer än hälften av tjänsterna i nuläget är bemannade av hyrpersonal. Kostnaderna ser ut att öka från 6,3 miljoner kronor 2018 till 10 miljoner i år.

Den föreslagna förändringen ska inte ha någon inverkan på sjukhusets akutuppdrag, som sedan 2004 inte inkluderar akutkirurgi eller kirurgisk akutvård.

Regionstyrelsen kommer i ett extra sammanträde 30 januari att ta ställning till förslaget och dagen därpå ska fullmäktige fatta det definitiva beslutet. Den politiska majoriteten har dock redan ställt sig bakom beslutet, rapporterar lokala medier.

 

Läs även:

Läkarbrist tvingar akutmottagning att dra ner

Förra årets bästa sjukhus utsedda i ny rankning (2017)

Ökade klyftor i årets AT-rankning