Region Stockholm har krävt de båda läkarna på 6,2 miljoner kronor och tingsrätten har beviljat kvarstad, det vill säga att tillgångar motsvarande det beloppet säkras. De båda läkarna har överklagat rättens beslut till Arbetsdomstolen, rapporterar Lag & Avtal.

De två läkarna skulle ansvara för kliniska studier i projektet mellan Karolinska universitetssjukhuset i Solna och det amerikanska företaget Iovance Biotherapeutics. För detta betalade företaget nära 15 miljoner kronor till sjukhuset, vilket sedan gav en av läkarna tillgång till de pengarna och ytterligare pengar. Enligt avtalet skulle sjukhuset dokumentera och rapportera studierna till företaget. Brott mot avtalet innebar att pengar skulle kunna krävas tillbaka.

Och så blev det också. För två år sedan började sjukhusets forskningscenter sätta press på läkarna att rapportera. I juni sjukskrev sig dock båda läkarna och i september meddelade det amerikanska företaget att rättsliga åtgärder skulle vidtas.

Sjukhuset menar att läkarna brutit mot avtalet, kräver dem på 6,2 miljoner kronor och menar att de gjort sig skyldiga till trolöshet mot huvudman alternativt medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Läkarna menar å sin sida att de inte kan bli skadeståndsskyldiga för ett projekt som misslyckats. De påpekar också att de är arbetstagare och privatpersoner, och att det är arbetsgivarens ansvar att utöva tillsyn. 

Läkarna anser också att de har levererat tekniken för projektet, samt upprättat dokument, skrivit artiklar om projektet och haft flera möten med sjukhusets forskningscenter. De förklarar avsaknaden av tester med att cellodlingslabbet inte haft tillräckliga resurser, skriver Lag & Avtal.

Läkarnas advokat Thomas Bodström berättar nu för TT att de polisanmäler både Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Rubriceringen är »vårdslös tillvitelse«, vilket innebär att institutet och sjukhuset falskeligen skulle ha anklagat läkarna.

Den som döms för »falsk tillvitelse« har uppgett för en myndighet att någon annan begått ett brott eller en gärning, medveten om att de uppgifterna var falska. Vårdslös tillvitelse är en mildare grad som innebär att den dömda inte insåg, men hade skälig anledning att inse, att anklagelserna var osanna.