Jan Bruns debattartikel är en replik på en artikel skriven av den nu tillträdande ordföranden för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M). Ripa skrev i sin artikel »Problemen på Sahlgrenska är inte nya« bland annat att sjukhuset visar underskott år efter år trots tillskott, samt att detta inte är hållbart. En ekonomisk disciplin, utbyggnad av den nära vården, ändrade arbetssätt samt »insatser för att öka kontinuiteten och tryggheten i personalstyrkan« är något av det som krävs, enligt Ripa.

Jan Bruns svar är enkelt: Det behövs sjuksköterskor för att komma tillrätta med vårdplatsbristen, och för att få sjuksköterskor att stanna krävs en hållbar och attraktiv arbetsmiljö, annars slutar de. Han skriver: »Det är i nuläget svårt att rekrytera och snudd på omöjligt att behålla våra avdelningssköterskor. Det har varit hjärtskärande att på nära håll bevittna hur dessa, ofta nybakade, sköterskor, en efter en, dukar under för avdelningarnas arbetsvillkor, lön och arbetssituation.«

Nu startar snart Vårdförbundets första stora avtalsrörelse på åtta år, konstaterar Jan Brun och skriver att deras krav låter rimliga. Han avslutar debattartikeln med orden »Bredvid varje duktig läkare står en duktig sköterska och sköterskornas sak är vår!« och han skriver under med sitt namn med tillägget »överläkare och företrädare för en stor och frustrererad yrkeskår på Sahlgrenska sjukhuset«.

Läs också

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Läs mer:

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska