Henrik Ripa (M). Foto: Pressbild, VG-regionen

Henrik Ripa (M) tillträdde som ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg den 1 januari. Sedan december månad har han dock följt styrelsens möten. Och den 2 januari mottog han Sjukhusläkarnas upprop med krav på åtgärder mot problem med arbetsmiljö, patientsäkerhet och sjuksköterskebrist. 

– Det är oerhört positivt med det engagemang man visar för arbetsplatsen och sitt arbete. Vi har ett antal utmaningar, ingen tvekan om det. Och det ska öppnas fler vårdplatser, det är målet. Jag vet att man har planer på det. Men antalet kan jag inte svara på här och nu.

Han säger att han tar oron på stort allvar. 

– Men lösningen kan inte bli att skjuta till mer pengar. Vi ökade resurserna med 7 procent 2018 men produktiviteten ökade med endast 4 procent.

Regiondirektören och sjukhusdirektören svarar

Sent på fredagseftermiddagen publicerade Sahlgrenska universitetssjukhuset svar på uppropet från regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg på sjukhusets webbplats.

Sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg skriver: 

»Jag instämmer i att vi för våra patienters skull behöver öka operationskapaciteten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt öppna vårdplatser inom särskilt allmän internmedicin. Vi behöver också förbättra arbetsmiljön i och runt akutvården. Läkare och andra vårdmedarbetare ska inte behöva jaga vårdplatser istället för att ta hand om patienter.«

Hon skriver också att man behöver arbeta tillsammans och hitta lösningar »utifrån den kompetens och de resurser vi har tillgängliga«.

I stället handlar det om förändrade arbetssätt. Läkare och sjuksköterskor ska göra sådant som de är bäst på att göra. Det kan handla om administrativa uppgifter och sådant som undersköterskor kan göra i stället. 

– Det har funnits ett motstånd mot att göra sådan skiftning.

Hur går det att göra en sådan förändring om det är brist på sjuksköterskor och undersköterskor?

– För mig är det svårt att beskriva det konkret utifrån min korta tid i rollen. Detta bygger på uppgifter från tjänstemännen.

Han säger att han blir »mörkrädd« när han ser hur mycket arbetstid gamla IT-system tar i anspråk. Nya IT-system behövs, och ett nytt system har upphandlats som kommer att spara mycket tid, enligt Ripa.

Kommunen måste också bli bättre på att ta hem patienter, säger han och påpekar att  kommunerna också har har blivit det med den nya samverkanslagen.

I uppropet önskar läkarna en dialog inom de ordinarie mötesplatserna mellan arbetsgivare och anställda, såsom samverkansgrupper. Henrik Ripa säger att så ska det vara inom alla organisationer. Denna önskan gör att han frågar sig hur det har varit med dialogen tidigare:

– Hur har vi tagit hand om de synpunkter som kommer från läkare och sjuksköterskor? Jag hoppas verkligen att de här sakerna har tagits upp i de vanliga kanalerna tidigare. Vi måste jobba jättenära. Det är oerhört viktigt att lyssna på personalen och ta oro på allvar. Sedan kan vi ha olika vyer …

Läkarna vill bland annat se ett förbud mot utlokaliseringar. Vad svarar du på det?

– En sådan fråga får jag ta med förvaltningen, men jag har svårt att tänka mig att förbud är en framkomlig väg.

Ett annat krav är att arbetsgivaren ska sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.

– Uppropet kan ge sken av att det är farligt att åka till sjukhus, men jag är övertygad om att förutsättningarna för att få bra vård är bättre i dag än för fem eller tio år sedan.

Läs tidigare artiklar

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Läkare på Sahlgrenska: Lägg pengarna på attraktiv sköterskemiljö

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska