All personlig assistans blir ett statligt ansvar under Försäkringskassan. I dag är ansvaret delat mellan stat och kommun. Och tre andra nya typer av LSS-insatser föreslås för vissa grupper i stället för personlig assistans. Det är några av förslagen från särskilda utredaren Gunilla Malmborg.

Sedan 2017 har hon arbetat med en översyn av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och assistansersättningen i socialförsäkringsbalken. I dag torsdag presenterade hon sitt betänkande.

Barn upp till 16 år ska inte längre ska vara aktuella för assistansersättning, enligt förslaget. I stället ska barn få en ny typ av insats, »personligt stöd till barn«, som kommunen ska ansvara för och som enligt Gunilla Malmborg är »bredare« än personlig assistans. Det ska omfatta inte bara barnet utan hela familjen och det kan omfatta även medicinsk tillsyn. Medicinsk tillsyn kan handla om behov relaterade till exempelvis andning, sondmatning eller epilepsi. Insatsen kan beröra även barn som i dag har stöd från socialtjänsten.

– Det blir ett mer ändamålsenligt stöd för barn och deras familjer än personlig assistans är i dag. I en kommunal insats har kommunen också ansvar för kvaliteten, sa Gunilla Malmborg när hon presenterade sin utredning vid en pressträff på torsdagen.

De två andra nya LSS-insatserna som föreslås är »personlig service och boendestöd« – som både barn och vuxna kan få – och »förebyggande pedagogiskt stöd«.

Det förebyggande pedagogiska stödet ska ges till dem som är 16 år eller äldre och som »på grund av stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer med ingående kunskaper om personen och funktionsnedsättningen«. Syftet är att underlätta uppföljning och att se till att personalen har rätt kompetens. Stödet beräknas omfatta 1 400–1 800 personer, det flesta i stället för assistans.

I utredarens uppdrag har ingått att kostnaderna för personlig assistans inte får öka. 

–  Men jag lägger inga besparingsförslag, sa Gunilla Malmborg.

Förslagen innebär enligt utredningens beräkningar att kostnader omfördelas mellan stat och landsting så att statens kostnader minskar med 600 miljoner kronor om året och kommunernas kostnader ökar med 300–400 miljoner kronor.

Personlig assistans är en av insatserna enligt LSS. LSS berör ungefär 80 000 personer. En fjärdedel av dem har assistans. LSS kostade 45 miljarder kronor år 2017 varav 28 miljarder kronor var personlig assistans. I år väntas assistansen kosta 30 miljarder kronor, och det är 16 miljarder kronor mer än för tio år sedan.

Förändringarna föreslås träda i kraft 2022.

Arbetsgivarorganisationen KFO Personlig Assistans är kritisk till förslaget och har tagit fram ett eget förslag som kan läsas här.