Under fredagen kom en man till Lasarettet i Enköping med blodiga kräkningar och blodig avföring. Mannen hade nyligen vistats i centrala Afrika, vilket gjorde att personalen misstänkte ebola. Mannen isolerades och fördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den personal som träffat patienten blev omhändertagen, akutmottagningen i Enköping stängdes och patienterna där hölls kvar.

På fredagskvällen kom dock ett negativt provresultat. Redan tidigare på kvällen rapporterades att mannen blivit bättre, vilket gjorde att misstanken om ebola försvagades. Och vid åttatiden på kvällen rapporterade Region Uppsala att prover visade att mannen inte led av ebola.

Proverna visade också att mannen inte heller drabbats av gula febern, denguefeber, marburg eller rift valley. Nu väntar man på svar på ytterligare prover. 

2015 vårdades en svensk hjälparbetare på högisoleringsenheten i Linköping, efter en incident i Sierra Leone som medförde en förhöjd risk för ebolasmitta. Senare tester visade att hjälparbetaren inte hade smittats. 

I år får Sverige en andra enhet av samma karaktär, då vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.