Anders W Jonsson (C). Foto:Centerpartiet

I dag, fredag, röstades Stefan Löfven (S) fram som Sveriges statsminister. Nu börjar arbetet med att genomföra de 73 punkter som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Flera punkter i regeringsöverenskommelsen berör sjukvården. Partierna är bland annat överens om en primärvårdsreform där rätten till fast läkare säkras och en uppdaterad kömiljard.

– Det partierna är överens om är exakt det som står och ingenting mer. Men jag har ju ett antal idéer på hur man ska gå vidare, vilka jag kommer att driva i fortsatta förhandlingar, säger Anders W Jonsson, läkare och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet, till Läkartidningen.

Han anser att bristen på fast läkarkontakt i primärvården är en av nyckelfrågorna.

– En primärvårdsreform är nödvändig, det tycker alla, men det är avgörande att man löser det här med fast läkare. Där är Sverige i bottenklassen jämfört med andra länder. Lyckas man inte lösa det så kan man inte få en ny primärvårdsreform sjösatt, och kan vi inte lösa problemen i primärvården så kvarstår en lång rad av de stora utmaningar som vi har i den svenska sjukvården.

Det saknas inte förslag kring den svenska primärvården. Förra året lämnade Anna Nergårdh, som leder utredningen »Samordnad utveckling för en god och nära vård«, sitt förslag till primärvårdsreform.

Vad gäller frågan om fast läkarkontakt föreslogs bland annat att det ska förtydligas att patienten ska informeras om möjligheten att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården.

Något förslag om listning direkt på enskilda läkare fanns dock inte med i delbetänkandet.

Anders W Jonsson menar att Anna Nergårdhs förslag är »bra men inte tillräckliga«. Han vill därför gå längre och införa listning direkt på läkare och möjligheten att sätta ett tak för hur många patienter man kan ansvara för. 

– Normen i Sverige måste bli att man har en fast läkarkontakt i primärvården. Ska vi nå dit handlar det om att förändra förutsättningarna för att arbeta som läkare i primärvården. Vi måste se till att det blir möjligt att sätta tak, och att vi inte har det här orimliga som vi har i dag, där läkare i primärvården kan ha ansvar för hur många patienter som helst.

Socialdemokraterna har tidigare uttryckt att det i dag är för få som har en fast läkarkontakt. Därför la partiet under valrörelsen fram förslag om stärkt rätt till fast läkare som ska ha ett övergripande och samordnande ansvar. 

Däremot har Socialdemokraterna, till skillnad från partierna i det tidigare alliansblocket, varit mer försiktiga vad gäller frågan listning direkt på läkare och listningstak.

– Ja, vi ska ha en ökad möjlighet att lista mot specifika läkare. Däremot, med läget som är i dag, ser vi med oro på sjukskrivningarna bland unga läkare. Utan att använda ordet »tak« behöver vi hitta en form för att göra det vettigt, sa Annika Strandhäll under en debatt i Almedalen förra året.

Men Anders W Jonsson tror att man måste sätta ett tak trots bristen på allmänläkare.

– Om man inte börjar i änden att sätta ett tak så kommer det fortsatt att vara en brist. För vem vill arbeta som läkare i primärvården när det är ett läge där det inte finns någon som helst möjlighet att begränsa arbetsuppgifterna?

I överenskommelsen finns också en skrivning om att det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden. Anders W Jonsson förespråkar att det ska handla om möjligheten för ett mindre primärvårdsåtagande.

– Ska du bedriva primärvård i Gäddede i norra Jämtland med 1 000 invånare så kan det inte vara ett åtagande som förutsätter fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och hela paketet. Du måste ha möjlighet att etablera dig med ett snävare åtagande, det vill säga läkare och sjuksköterska, säger Anders W Jonsson. 

Detaljerna i den uppdaterade kömiljarden, som enligt överenskommelsen ska omfatta hela vårdkedjan och särskilt ta hänsyn till personer med kroniska sjukdomar, är ännu inte kända.

– Nu är vi överens om att den ska återinföras. Hur formerna ser ut det blir en sak som vi ska förhandla om, säger Anders W Jonsson.