En rapport från Socialstyrelsen visade nyligen att det finns regionala skillnader när det gäller risken för dödfödsel – det vill säga att ett barn föds utan livstecken efter den 22:a graviditetsveckan, vilket Läkartidningen berättat.

I Region Skåne var risken större än i Stockholm – ett av de län som låg bäst till – men det ska alltså regionen nu försöka ändra på. Och åtgärderna kan vara både politiska och handla om rutiner i vården.

– Jag har gett i uppdrag till vår hälso- och sjukvårdsdirektör att samla professionen och göra en analys och återkomma med förslag, säger Gilbert Tribot (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne till P4 Malmöhus. 

Analysen beräknas vara klara under året.

Socialstyrelsen: Betydande regionala skillnader

Totalt sett i Sverige har andelen dödfödda legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren – runt 4 per 1 000 födda. Men i rapporten konstaterade Socialstyrelsen att det verkar finnas en förbättringspotential eftersom andra länder lyckats sänka frekvensen mer.

Socialstyrelsen konstaterade också att det fanns betydande regionala skillnader i Sverige. Flest dödfödslar sker tidigare i graviditeten, men de regionala skillnaderna var störst vid fullgångna graviditeter.

Enligt rapporten löpte kvinnor bosatta i Jämtland, Uppsala och Stockholm minst risk för att deras barn skulle avlida i livmodern i fullgången tid.

Störst risk löpte kvinnor bosatta i Kalmar, Värmland, Dalarna, Gävleborgs, Södermanland, Blekinge och Östergötlands län.

Även i Västra Götaland och Skåne hade kvinnor högre risk för att deras barn skulle födas dödfödda i fullgången tid.

Källa: Dödfödda – en inventering och förslag på åtgärder, Socialstyrelsen