Svenska Dagbladet har i flera år bevakat hur Södersjukhuset hanterat ett fall där en kvinnlig sjuksköterska uppgav att hon blivit våldtagen av en läkare. Utredningen lades ner i brist på bevis. Läkaren i fråga står även åtalad för ett försök till våldtäkt som ska ha inträffat i somras. 

För ungefär ett år sedan larmade sju anställda om läkarens beteende i ett gemensamt brev till sjukhusets ledning, efter att en chef uppmanat dem att göra det. Men inga åtgärder vidtogs. I stället läckte den ansvarige chefen för akutmottagningen namnen på de sju brevskrivarna till den utpekade läkaren.

I helgen valde fyra av brevskrivarna att träda fram offentligt. De är mycket kritiska mot hur ledningen tagit emot deras varning. Till SvD berättar de att de kände det som att brevet vändes mot dem.

– Det blev en väldigt obehaglig situation som skapade mycket otrygghet. Det blev hot om repressalier mot oss och hot om förtalsanmälan. Det var en bisarr situation. Vi blev ombedda av ledningen att komma med uppgifter, vi gjorde det vi ombads att göra, vi gjorde det för att skydda andra. Men det vändes emot oss, säger en sjuksköterska till tidningen.

Nu avskedas läkaren och verksamhetschefen för akutmottagningen omplaceras. Han har tidigare hävdat att han hade tillåtelse att avslöja brevskrivarnas identitet. Nu ber han om ursäkt.

– Det här är en väldigt tråkig situation och jag är ledsen över att det blev på det här sättet, säger han till Svenska Dagbladet.

Sjukhusets vd Mikael Runsiö har tidigare sagt att han har fullt förtroende för akutmottagningens verksamhetschef. Men nu får alltså chefen lämna uppdraget. Professorn och verksamhetschefen Sari Ponzer blir tillförordnad verksamhetschef för akutmottagningen med omedelbar verkan, meddelar SÖS.

Även Mikael Runsiö beklagar det som skett. 

– Jag vill be de som larmat om dessa missförhållanden om ursäkt för hur vi har hanterat den här situationen och om det finns andra medarbetare som inte känt sig lyssnade på, säger han i ett pressmeddelande.

Angående beslutet att sparka den sexbrottsmisstänkte läkaren, säger han:

– Vi anser att en person som vid upprepade tillfällen varit föremål för polisutredningar för så allvarliga brott har förbrukat sitt förtroende och därmed inte fungerar som kollega och läkare vid Södersjukhuset. 

Södersjukhuset uppger att man nu ska ta till »kraftfulla åtgärder« för att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen. En intern utredning pågår och utbildningsinsatser planeras.

Samtidigt har det framkommit att ytterligare en person som blivit dömd för ett allvarligt brott jobbar kvar på akuten. Det upptäcktes efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) drog in den anställdes legitimation. Sjukhuset utreder om det kan finnas fler liknande fall.

 – Vi måste tidigt upptäcka signaler om brottsmisstankar, hot, våld eller andra kränkningar och hantera och följa upp det på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt påbörjas arbetet med att se till att varje chef och medarbetare på akutmottagningen genomgår utbildning i hur vi som sjukhus agerar vid misstanke om oegentligheter, säger Mikael Runsiö enligt pressmeddelandet.

På Södersjukhuset finns sedan många år en visselblåsarfunktion där man kan mejla, ringa, få personligt möte eller skriva brev till sjukhusets redovisningschef och eller säkerhetschef. Anmälningarna ska behandlas med absolut sekretess.

Bakgrund

Läkaren anmäldes 2016, misstänkt för att ha våldtagit en sjuksköterska. Läkaren stängdes av från sin tjänst i några månader. Enligt Svenska Dagbladet fick han, medan polisutredningen fortfarande pågick, arbeta heltid på akutmottagningen som akutläkare. I tjänsten ingick även att i vissa fall vårda patienter som blivit våldtagna. Han deltog även i utbildningen av läkarstudenter. Utredningen lades ner i brist på bevis. Trots att sjukhuset kände till anklagelserna fick sjuksköterskan, mot sin vilja, arbeta på samma arbetspass som läkaren, enligt Svenska Dagbladet. Hon sa därför upp sig. 

I början av 2018 skrev sju anställda ett gemensamt brev till sjukhusledningen där de varnade för läkarens beteende och krävde åtgärder. Men i stället för att sätta in åtgärder, avslöjade verksamhetschefen på akutmottagningen deras namn för den utpekade läkaren. 

I somras greps läkaren, denna gång misstänkt för ett våldtäktsförsök. Han frihetsberövades i tre dagar. Därefter fick han fortsätta arbeta som läkare. I januari i år åtalades han för det påstådda brottet samt våldsamt motstånd mot polisen i samband med att han greps. Läkaren förnekar brott. 

I slutet av förra veckan gick fyra av brevskrivarna ut offentligt och kritiserade ledningen för sjukhuset. Därefter omplacerades verksamhetschefen för akutmottagningen och den sexbrottsmisstänkte läkaren har fått sparken.