Under hösten har läkare och andra vårdanställda i flera debattartiklar i Göteborgs-Posten beskrivit en oro för situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och krävt åtgärder. I början av januari lämnade Sjukhusläkarna Göteborg över ett upprop som nästan 600 läkare skrivit under.

Som Läkartidningen tidigare har skrivit har Sahlgrenska universitetssjukhusets nya styrelseordförande Henrik Ripa (M) kritiserat läkaruppropet. I en intervju med Göteborgs-Posten beskriver han det som problematiskt att läkarna öppet framför sina synpunkter.

– Det är ungefär som om en flygkapten skulle säga »vi har så tuffa arbetsförhållanden att jag inte vet om vi kommer kunna landa i dag«. Det sätter en press på arbetsgivaren, men det är också ett problem i bemärkelsen att patienterna blir rädda, sa han till tidningen.

Hans uttalande har fått kritik, bland annat från Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Socialdemokraterna uppger i ett pressmeddelande att de ser allvarligt på att sjukhusets ordförande vill tysta personalens kritik.

»Tystnadskultur är inget bra sätt att skapa det förtroendefulla klimat som krävs för att lösa sjukhusets utmaningar. Snarare är det tvärtom – de utvecklingsinsatser som behövs kräver öppenhet och ömsesidigt förtroende. Den dag patientrisker och personalbelastning inte får diskuteras har patienterna verkligen något att vara rädda för«, säger Cecilia Dalman Eek i pressmeddelandet.

Nu svarar även Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande Sjukhusläkarna Göteborg, på kritiken mot läkaruppropet. Hon anser att Henrik Ripas uttalande är »olämpligt för en styrelseordförande på ett stort universitetssjukhus«. Hon tror inte heller att det besvärliga läget på universitetssjukhuset varit okänt för befolkningen.

– Alla har vänner, bekanta, grannar, fruar, makar eller barn som har varit inneliggande på Sahlgrenska. Detta är ett känt fenomen sedan tidigare.

Upplever ni uttalandet som att man försöker tysta ned er kritik?

– Jag vill egentligen inte ens beröra det uttalandet. Vi vill inte göra detta till en diskussion om yttrandefrihet. Vi vill hellre att våra politiker funderar över lösningar och talar om vad vi ska göra och vad de tänker göra åt den nuvarande situationen: bristen på vårdplatser, köer till operation, patienter som blir liggande på akuten i timmar, överbeläggningar och utlokaliseringar…

Kommer ni att agera annorlunda framöver på grund av kritiken?

– Nej. Absolut inte.

I en tidigare intervju med Läkartidningen har Henrik Ripa sagt att andra arbetssätt, nya IT-system och att kommunen blir bättre på att ta hem patienter är vad som behövs för att förbättra situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt honom behövs det – liksom läkarna anser – fler vårdplatser, men det är däremot inte aktuellt att skjuta till mer pengar enligt Henrik Ripa.

Delar du den analysen?

– Vi håller med om att IT-systemen är gamla och tar mycket av vår tid. Men det nya systemet ska komma först år 2022 och våra problem är nu, säger Shokoufeh Manouchehrpour.

Att kommunerna blir bättre på att snabbare hand om utskrivningsklara patienter är också en del av lösningen enligt henne.

– Men det löser inte alla Sahlgrenskas problem. Vi har inte tillräcklig kapacitet i dag. Vi har till exempel inte tillräckligt med IVA-platser. De utskrivningsklara patienterna ligger inte där.

När det gäller ändrade arbetssätt är hon skeptisk till hur stor effekt det får.

– Vi läkare tycker redan att vi jobbar effektivt, säger Shokoufeh Manouchehrpour.

Hon tillägger:

– Detta är ett problem som måste lösas nu. Det räcker inte ens att säga att det ska lösas i år – utan det måste lösas de närmsta månaderna om vi ska ha en dräglig arbetsmiljö och en patientsäker vård.

Läs tidigare artiklar

Henrik Ripa: »Lösningen kan inte bli att skjuta till mer pengar«

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Läkare på Sahlgrenska: Lägg pengarna på attraktiv sköterskemiljö

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska