– Vi är väldigt glada att det står i överenskommelsen att en primärvårdsreform införs och att rätten till fast läkarkontakt säkras. Samtidigt väcker det en del frågor. Vad innebär de här formuleringarna? Vackra deklarationer har vi hört tidigare, säger Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, till Läkartidningen.

– En ödesfråga för om en primärvårdsreform överhuvudtaget kan genomföras är kompetensbristen och arbetsmiljön. Man måste börja lyssna på oss allmänläkare, fortsätter hon.

Vad gäller skrivningen om att fast läkarkontakt ska säkras menar Marina Tuutma att det uttryckligen bör stå i lagtext att patienterna ska ha rätt till en sådan läkarkontakt.

– I lagtexten som finns nu står det bara att patienter har möjlighet att få en fast läkarkontakt. Nu kan vårdgivare säga: »Vi har ingen möjlighet«. Då blir det inget tryck på regionerna att jobba för att alla patienter får den möjligheten.

Marina Tuutma vill också veta mer om hur man tänkt kring punkten om att göra det mer attraktivt att arbeta inom primärvården.

– För att det ska vara attraktivt behövs en dräglig arbetsmiljö och att man kan arbeta utifrån sin kompetens. Då är det viktigt att man har sin lista, att man kan bygga upp relationer och få kontinuitet för sina patienter.

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson anser att det är bra områden som prioriteras, men att fler vårdplatser och tillräcklig bemanning krävs för att förbättra vården och korta köer. Hon ser också positivt på skrivningen om fast läkarkontakt och framhåller att listning bör ske direkt på läkare.

– Men det är viktigt att patienterna listas på läkare och inte på hus. Likaså behöver vi skapa incitament för att sjukhusläkare ska kunna och vilja arbeta inom öppenvården i ökad utsträckning. Vi behöver titta på arbetsmiljö, bisyssleregler och pensionsavtal, säger Karin Båtelson i ett pressmeddelande.

Vad gäller den reformerade kömiljarden säger hon:

– I kömiljarden måste man tänka på helheten, där även väntetid på utredningar ingår, och följa medicinska prioriteringar men också ge vård i rätt tid till alla som behöver. Det kräver ett långsiktigt arbete, som inte kommer täckas av att landstingen jagar en enstaka kömiljard.

Karin Båtelson vill dessutom lyfta upp klimatperspektivet.

— Jag är också väldigt bekymrad om klimatsatsningarna inte får samma fokus. Sambandet mellan klimatförändringar och hälsa måste uppmärksammas.

Läs också:

Läkarförbundet om regeringsuppgörelsen: »Det är en framgång för vår politik«