Fredrik Lennartsson, SKL. Foto: Hans Alm

En omtalad punkt i regeringsuppgörelsen är att en primärvårdsreform ska införas. Ett förslag till en sådan reform lämnades förra året av Anna Nergårdh, som leder utredningen »Samordnad utveckling för en god och nära vård«.

– I vårt remissvar på Anna Nergårdhs delbetänkande är vi positiva till den övergripande inriktningen. Vi välkomnar att man också i regeringsöverenskommelsen lyfter upp primärvårdsreform. Det är en viktig reform för svensk vård och omsorg, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och landsting, till Läkartidningen.

I uppgörelsen finns också en skrivning om att rätten till en fast läkarkontakt ska säkras. 

– Vi tillstyrker Anna Nergårdhs förslag kring fast läkarkontakt. Det finns ett behov av att ytterligare tydliggöra regionernas ansvar kring kontinuitet. Vad gäller den fasta läkarkontaktens roll så har vi inriktningen att den bäst utformas utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar. Vi tror inte att det ska omfattas av en alltför detaljerad statlig styrning, säger Fredrik Lennartsson.

I regeringsuppgörelsen finns en punkt om att en uppdaterad kömiljard ska införas. Hur vill SKL att en sådan kömiljard utformas?

– I avtalet står också att det ska vara en generalplan för kortare köer som ska tas fram med landstingen. Det blir ett tillfälle för oss att föra dialog med staten hur man långsiktigt kan understödja en förbättrad tillgänglighet i svensk hälso- och sjukvård. 

– Vi tror att en alltför detaljerad styrning med prestationsbaserade medel kanske inte långsiktigt är det mest ändamålsenliga sättet att komma till en god tillgänglighet, utan det kanske är andra styrmedel som har bättre förutsättningar för det. Men det är en diskussion vi ska ha tillsammans med staten. Jag ser fram emot det arbetet.

Läs också:

Läkarförbundet om regeringsuppgörelsen: »Det är en framgång för vår politik«

Sjukhusläkarna och DLF positiva till regeringens vårdreformer

C om primärvårdsreform: Rätten till fast läkare är en nyckelfråga