I dag, onsdag, stod det klart att Vänsterpartiet släpper fram Stefan Löfven (S) i nästa statsministeromröstning på fredag. Det innebär att regeringsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ser ut att bli verklighet. 

Överenskommelsen mellan de fyra partierna innehåller 73 punkter på ett antal områden. Flera punkter berör hälso- och sjukvårdsområdet. Det handlar bland annat en primärvårdsreform där rätten till fast läkarkontakt säkras, en uppdaterad kömiljard som omfattar hela vårdkedjan samt förslag för att stärka psykiatrin och elevhälsan.

Uppgörelsen innebär också att det inte blir några krav på vinstbegränsningar i välfärden de kommande fyra åren.

Sveriges läkarförbund ser överenskommelsen som en framgång och lyfter särskilt fram förslagen som berör en primärvårdsreform, fast läkarkontakt, ökad tillgänglighet och valfrihet samt satsningar på kompetensförsörjningen i vården.

– Överenskommelsen innebär flera steg framåt för Läkarförbundets politik. Den innebär, som vi tolkar den, att befolkningen ska få rätt att lista sig hos en fast läkare i primärvården. Den anger tydligt en nationell primärvårdsreform. Detta borgar för att primärvården även i realiteten kan bli basen i sjukvården, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, i ett pressmeddelande.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) välkomnar också fyrpartiöverenskommelsen.

– Att en regering kommer på plats är oerhört viktigt. Situation med en övergångsregering utan mandat att styra landet har inneburit stor osäkerhet för kommuner och regioner. Den nya överenskommelsen kommer att innebära satsningar på viktiga områden, bland annat höjda generella statsbidrag, satsningar på hälso- och sjukvård, ökade satsningar på järnväg och digital infrastruktur samt insatser för att stärka arbetsmarknaden i hela landet, säger Lena Micko, SKL:s ordförande, i ett uttalande.