Just nu pågår en förstudie om ett helt nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö. Det står som alternativ till att bygga om och bygga till det nuvarande sjukhusområdet. 

Det första alternativet har annars varit att under åtminstone tre fyra decennier rusta upp det nuvarande området. Det beräknas kosta omkring 7 miljarder kronor med dagens kostnadsläge. Det kommer också påverka den dagliga verksamheten som måste anpassas efter byggandet i många år.

En annan sak som kanske fått politikerna att tänka till är kostnaden för ett nytt hus som skulle behövas i det gamla området. Notan för ett sådant bygge beräknas landa på en miljard kronor. Och då måste man i princip stanna kvar på det gamla sjukhusområdet lång tid framöver.

– Då är det en så pass stor investering att vi blir kvar i närmare 25–30 år, annars är det ren kapitalförstöring, säger regionens fastighetschef Magnus Fransson till Smålandsposten.

Ett helt nytt sjukhus på en annan plats skulle dock innebära att verksamheten kan fortgå ostörd. Det kan också ge andra möjligheter.

– Om vi bygger ett helt nytt sjukhus behöver vi inte begränsas av vare sig nuvarande läge eller nuvarande lokaler, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) i ett pressmeddelande.

– Till exempel har vi större möjligheter att utnyttja ytorna mer effektivt och bygga ännu mer miljösmart och kostnadseffektivt. Vi får även bättre möjligheter att underlätta för ambulanstransporter.

Det skulle också innebära en avsevärt kortare byggtid. Ett nytt sjukhus kan stå klart åtta år efter byggstart. Frågan är vad det kommer att kosta. Fastighetschef Magnus Fransson tror att det kan handla om mindre än 7 miljarder kronor. Men då ingår inte kostnaderna runt ett sådant projekt, såsom för infrastruktur.

Förstudien ska vara klar i mars.