Syftet med Oskar Knutssons ST-arbete var att belysa varför läkare inom specialistsjukvården i Region Jämtland Härjedalen valt att sluta. 

Varför valde du det ämnet?

– Jag har jobbat i den här organisationen i många år och fått ta del av väldigt välfungerande verksamheter. Men det har också varit tydligt att andra verksamheter är väldigt pressade och har mycket problem.

Var arbetar du nu?

– Jag har gjort allmäntjänstgöring i Jämtland och påbörjade en ST i psykiatri 2006, men valde att hoppa av. De senaste åren har jag arbetat inom den palliativa verksamheten som ligger under kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus, och randar mig just nu inom vuxenpsykiatrin för att jag ska kunna bli specialist i psykiatri till att börja med.

Du har intervjuat sex fast anställda läkare som slutat vid tre olika kliniker efter 2012. Finns det några gemensamma nämnare till varför de har sagt upp sig?

– De har upplevt en arbetsmiljö med orimliga krav, bristande stöd och minimalt inflytande över hur verksamheten bedrivs.   

Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att du befinner dig i en tystnadskultur, har du sagt. Hur har du märkt det?

– På flera sätt. Det har varit svårt att få tag på informanter. Det har känts som jag bryter mot ett tabu när jag gör det här. Många är rädda att uttala sig. Till en början hade jag bara tänkt intervjua läkare som slutat inom psykiatrin i Östersund. Men jag har tvingats bredda mig och har intervjuat läkare från tre olika kliniker.

I studien framkommer det också att läkarna inte riktigt känt sig lyssnade på av arbetsgivaren.

– Läkarna som jag har intervjuat har verkligen försökt lyfta problem. Men de upplever inte att de har blir hörsammade utan att problemen läggs på individen i stället. Jag har själv upplevt att jag har bemötts med tystnad eller att folk har haft synpunkter på mig och min personlighet när jag försökt få en dialog om hur man kan lösa saker, säger Oskar Knutsson och fortsätter:

– Lojalitet är ett spännande begrepp. Vem ska man vara lojal mot? Jag kan tycka att jag är lojal med mina patienter och medarbetare. Det är personal som blir sjuka och utsatta patienter som inte får en god vård enligt mig. Då har jag velat göra skillnad, lyfta problemen – mycket för att kunna se mig själv i spegeln.

Enligt sjukhusledningen är inte personalomsättningen bland läkare vid Östersunds sjukhus särskilt alarmerande. Hur pass stort är problemet med läkare som slutar?

– Jag tror det är väldigt olika vid olika enheter. Det finns enheter i regionen som fungerar väldigt bra. Men tyvärr är min erfarenhet att det finns enheter som fungerar dåligt och har en hög personalomsättning och personal som blir sjuka.

Vad kan arbetsgivaren göra för att för att få fler läkare att stanna?

– Jag tror det handlar mycket om arbetsmiljö. Jag upplever inte att arbetsgivaren tar ordentligt ansvar för arbetsmiljön i dag. Ska man spara måste man ta ansvar för konsekvenserna. Hur följer man till exempel upp när läkare blir sjuka och slutar?

Fem av de sex läkarna nämnde att den dåliga ekonomin styrt verksamheten i stor utsträckning och att det funnits krav på besparingar i många år. Märker du av det också?

– Ja. Inom vuxenpsykiatrin har det varit indragningar med jämna mellanrum. Regionen ligger en miljard back och alla har nog förståelse för att man måste spara. Men jag tycker att det är för mycket kortsiktigt tänkande. Skapar man inte acceptabla förutsättningar för den fasta personalen riskerar man att hamna i ett hyrläkarberoende som blir dyrare över tid.

Vad hoppas du att din studie ska leda till?

– Jag hoppas att jag delvis, med det här arbetet, kan bryta tystnadskulturen. Att man börjar fråga: Vad behöver du för att trivas på jobbet? Min bild efter att ha pratat med läkarna som slutat är att det inte pratas i sådana termer, utan känslan är mer att »passar det inte att jobba här, så får ni gå«.

På Östersunds sjukhus finns det 372 läkartjänster. Det finns ingen övergripande statistik på hur många fast anställda läkare som saknas i dag men en kartläggning pågår, enligt Sveriges Radio Jämtland. Kostnaderna för hyrläkare på Östersunds sjukhus ökade med nästan 10 procent förra året. Samtidigt minskade hyrläkarkostnaderna i primärvården. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören Lisbet Gibson säger till SR Jämtland att hon tycker att det är problematiskt när läkare slutar, men enligt henne är personomsättningen bland läkarna inte särskilt hög på Östersunds sjukhus.

Annika Östling, ordförande i Jämtlands läkarförening, bekräftar bilden av att det på många kliniker finns arbetsmiljöproblem och höga, ibland orimliga, krav och bristande stöd och lite inflytande. Men Lisbet Gibson håller inte med. 

– Då har vi nog lite olika bild. Det är klart att det finns ställen där det är väldigt besvärligt. Sedan kan man säga att läkaryrket innebär att man ska klara höga krav – det är också därför man har höga löner. Det är en lång utbildning och vi kommer alltid ha höga krav på läkarna, säger hon till lokalradion.

Läs också:

»Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen«

Sparkraven slår även mot primärvården

 »Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen