Uppgifterna om det försvunna underlagsmaterialet presenteras i en ny bok skriven av Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska institutet (KI).

Hon fick skarp kritik i den aktuella utredningen, vilket ledde till att hon i september 2016 fick lämna sin nya tjänst som universitetskansler.

Utredningen genomfördes av tidigare justitierådet Sten Heckscher. Han gick igenom handlingar, e-post och dokument som tillhörde Karolinska institutet. Dessutom gjorde han intervjuer med 28 centrala personer i ärendet.

Men enligt Ekot vet varken Karolinska institutet eller Sten Heckscher var utredningsmaterialet finns.

När Ekot i förra veckan begärde ut underlaget, inklusive de inspelade intervjuerna, från KI fick redaktionen beskedet att det inte fanns på lärosätet. I stället hänvisade KI till Sten Heckscher, men han vet inte heller var underlaget finns.

– Nej, det har jag ingen aning om. Alltså det finns inga allmänna handlingar, säger Sten Heckscher till Ekot.

Eftersom samtliga utredare tillfälligt var anställda vid KI när utredningen genomfördes borde materialet finnas vid lärosätet. Det menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Ja, att de är anställda innebär ju att det här är KI:s egen interna utredning. Då är det KI som ska hantera det såsom man sedvanligt hanterar allmänna handlingar och diarieföring och sånt, säger Olle Lundin till Ekot.

Han anser att det är besvärande att inte veta vilka handlingar som användes i utredningen och att de inte går att begära ut.

– Det är det som är kruxet, vi vet ju inte allt som saknas. Men om det är allmänna handlingar som raderats för att man inte vill lämna ut dem så är det ju inget mindre än kriminellt. Det är tjänstefel, det kommer man inte ifrån, säger Olle Lundin.

Läs tidigare artiklar:

Wallbergs nya bok pekar på brister i Macchiarini-utredning

Harriet Wallberg kräver rättelser i Macchiarini-rapport

Harriet Wallberg JO-anmäler KI

Heckscher om Wallbergs kritik: »Logiken imponerar inte«

Harriet Wallberg får gå