SKL Kommentus inköpscentral (SKI) gjorde förra året en direktupphandling av läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme Sweden AB:s HPV-vaccin Gardasil 9, det vill säga utan konkurrensutsättning. Upphandlingen överklagades av läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline AB (GSK) som begärde överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade på att upphandlingen skulle göras om. GSK säljer HPV-vaccinet Cervarix och anförde att Cervarix hade varit ett rimligt alternativ till Gardasil 9.

Nu har förvaltningsrätten avslagit ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten resonerar så här: Undantag från kravet på konkurrensutsättning är tillåtet om det bara finns en leverantör som kan tillgodose behovet, och förvaltningsrätten anser att SKI hade rätt att beskriva sitt behov så, nämligen som ett behov av ett 9-valent vaccin med direkt skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Och därmed kan behovet endast tillgodoses av Gardasil 9.

– Förvaltningsrätten bedömer att SKI har visat att förutsättningarna för att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Det saknas därmed skäl för ingripande från förvaltningsrättens sida, säger Ulrika Kullman, rådman, på förvaltningsrättens webbplats.

SKL Kommentus inköpscentral ägs av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och en majoritet av Sveriges kommuner.