Nils Sandberg, FoU-staben, läkarna Manuel Gonzalez Garcia och Virgina Zazo samt Thomas Molén vid enheten för e-hälsa står bakom projektet Västerbotten utan gränser. Foto: Jan Alfredsson

»Västerbotten utan gränser«. Så heter projektet där personalens inställning till arbete utomlands ska undersökas som ett första steg.

– Det var en idé som föddes av olika omständigheter, säger Virginia Zazo, ledare för projektet och läkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Jag flyttade till Australien för två år sedan och fortsatte att jobba som verksamhetschef och hudläkare. Det har fallit väl ut och jag blev medveten om hur mycket arbete som kan göras på distans, både kliniskt och med administration.

Läkartidningen har tidigare berättat om Virginia Zazos distansarbete »downunder«. Det var en lösning som kom till när hennes man, som är kardiolog, fick en postdoktjänst inom e-hälsa i Australien. Båda har dessutom rekryterats från Spanien till Sverige för 19 år sedan, vilket innebar ett visst miljöombyte.

– Vi har varit i kontakt med många andra läkare från Spanien som har flyttat till Sverige, men också andra som velat men inte kunnat, och en del som har flyttat till Sverige och sedan tillbaka för att det inte har fungerat. Så vi är medvetna om att det är svårt att få folk att flytta. Det är en stor investering.

– Så då tänkte jag: »behöver vi flytta folk, kan vi inte flytta Västerbotten i stället?«. 

Detta ledde till tanken om en »filial« utomlands. Det skulle kunna vara ett sätt att rekrytera ny personal, att behålla kompetens från andra länder, och att ge anställda möjligheten att åtminstone delvis arbeta i ett annat land.

– Hypotesen är att arbetsmiljön skulle kunna bli bättre och att regionen blir en mer attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare.

I första hand handlar det om arbetsuppgifter som inte är direkt patientnära, såsom bilddiagnostik; röntgen, dermatologi eller kanske patologi. Det kan också gälla uppföljning av hela patientgrupper, administrativa uppgifter, provsvar med mera. 

Och det handlar inte bara om läkare utan även om andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor som ger telefonrådgivning. Virginia Zazo nämner ett exempel där ett privat företag bemannat 1177 med svenska sjuksköterskor som sitter i Thailand.

– Men det fina med vårt projekt är att det skulle vara offentlig sjukvård. Det finns privata aktörer som gjort liknande försök, men här skulle du kunna ha samma arbetsgivare – Västerbotten.

Hon har tidigare arbetat med att rekrytera personal från andra länder. I det avseendet kan det vara en extra utmaning att rekrytera just till de nordligare delarna av landet.

– Det är mycket svårare att övertyga någon från södra Europa att komma till norra Sverige än att komma till Västra Götaland eller Skåne. 

Västerbottens geografiska val föll på Spanien eftersom det är förhållandevis nära i samma tidszon, ligger inom EU med liknande regelverk och för att Virginia Zazo av naturliga skäl har ett kontaktnät där.

I ett första skede handlar projektet om att undersöka personalens inställning till en verksamhet utomlands. Därefter får man gå vidare med att undersöka regelverk, anställningsformer, utbildning med mera. Studien ska vara klar i september.

 

Läs även:

Med chefen på andra sidan jorden

Digital pionjär fyller tre år

Landstingen tar upp kampen om digital vård