Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har gett förvaltningen i uppdrag att låta göra en särskild extern granskning av avtalet med vårdgivaren Medhelp. Meningen är att undersöka hur både företaget och regionen har uppfyllt sina respektive delar av avtalet. 

Medhelp är det företag som regionerna i Stockholm, Värmland och Sörmland har kontrakterat för att ta emot en del av samtalen till 1177 Vårdguiden. Som tidningen Computer Sweden avslöjat tidigare i februari låg 2,7 miljoner samtal öppet på en server för vem som helst att lyssna på, vilket Läkartidningen tidigare har berättat om.

– Att granskningen ska göras av en extern part beror på att Region Stockholm vill granska både Medhelps och Region Stockholms del i avtalet samt vad som krävs för att det som nu inträffat inte ska kunna hända igen, säger Lena Furmark, avdelningschef för Digital hälsa och vård, i ett pressmeddelande.

Region Sörmland säger genom sin pressavdelning till Läkartidningen att det i dagsläget inte finns några planer på en extern granskning. Regionen väntar på den utredning som Datainspektionen inlett. Därtill intensifieras arbetet med att överta all hantering av 1177-samtal i egen regi.

Även Region Värmland väntar på Datainspektionens utredning. Några åtgärder är inte aktuellt innan den är klar.

1177-läckan är också en rättslig sak. Polisen har skickat ett ärende till åklagare gällande förundersökning om misstänkt tystnadspliktsbrott från Medhelps sida. En förundersökningsledare är utsedd, men denna har inte tagit beslut i ärendet. Medhelp har i sin tur polisanmält Computer Sweden, bland annat för dataintrång.

Läs även:

1177-läckan: Medhelp polisanmäler journalister

1177-läckan: Kan bli aktuellt med polisanmälan

Miljoner 1177-samtal låg oskyddade på internet