Skåne har, som så många andra regioner, problem med vårdköer. Samtidigt finns resurser på de mindre sjukhusen, menar Alliansen. Nu vill partierna ge verksamheten ett incitament att koordinera arbetet bättre och skicka fler patienter och läkare mellan sjukhusen.

– Det är 141 miljoner kronor, ungefär motsvarande vad som hade varit vår del av kömiljarden, säger regionrådet och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo (L).

Sjukhus som klarar målen ska få dela de 141 miljoner kronorna, och ersättningen baseras på sjukhusets storlek. Målen bygger dels på vårdgarantin – att patienterna ska få ett första besök inom 90 dagar och operation/åtgärd inom ytterligare 90 dagar – dels ett mål om andel samordnade patienter. 

– Vi har ledig kapacitet på, framför allt, våra mindre sjukhus som har vårdplatser och sjuksköterskor, men kanske inte har läkare på plats. Då vill vi ge ett incitament att få ut mindre komplicerade ingrepp som inte behöver vara på Skånes universitetssjukhus till de mindre sjukhusen. 

– Vi har i dag till exempel ledig kapacitet i Landskrona, men vi saknar läkarresurser där. Medan vi kanske saknar sjuksköterskor och vårdplatser i Lund. Och då blir det ett incitament för båda sjukhusen att en läkare åker från SUS till Landskrona.

Alliansen lägger också 4,5 miljoner kronor på det regionala operationsteamet som reser runt och gör punktinsatser för att korta köerna. Och smärtrehab i Hässleholm får två miljoner kronor för att anställa personal.

– De får en väldigt riktad satsning där de får ett anslag just för att klara detta, säger Gilbert Tibro.

Skåne har sedan den nya mandatperioden började höjt skatten med 49 öre för att klara regionens ekonomi. De största underskotten finns främst vid sjukhusen i Helsingborg, Lund och Malmö.

 

Läs även:

Skånes budget klar – fokus på primärvård

Alliansen i Sydsverige för skattehöjning

Oenighet om skånska vårdköer

Oro för vården när ekonomin krisar

Skånsk vård går back mer än förväntat